Breaking News

TBC ร่วมกับ Aluminium Loop ปลุกพลังเยาวชน ปั้นคอนเทนท์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ สายสิ่งแวดล้อม

 


    วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีการจัดงานประกาศรางวัลของโครงการ University Can Do : To Be a Creator ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิติยา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะโครงการ และยังมีทีมคณะกรรมการ อาทิ คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ Founder และ CEO จาก GREENERY และ คุณวิลาวัณย์ ปานยัง Founder และ CEO บริษัท เอ็มเอ็มยู จำกัด หรือ Make More Unlimited ตัดสินผลงานของน้องนักศึกษา นอกจากการประกาศรางวัลแล้วภายในงานยังมี คุณกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงานร่วม เครือข่ายเยาวชนระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำภูมิภาคเอเชีย (GYBN Asia) เป็นผู้นำเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ในการผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ทำงานกับเยาวชนมาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

 


TBC ผู้นำด้านธุรกิจการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ Aluminium Loop รวมทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดหาคอนเทนท์ครีเอเตอร์หน้าใหม่เจาะกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ University Can Do : To Be a Creator มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อปลุกปั้นเยาวชนที่มีความสามารถ สร้างคอนเทนท์ออนไลน์เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่กลุ่มคนอื่นๆ เป็นพลังในการสื่อสารเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผ่านคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม

 


คุณกิติยา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด กล่าวว่า “ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเรา ตามนโยบาย TBC Sustainability Goals 2030 หรือ TBC SG 2030 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยโรงงานบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของเราเลือกใช้วัสดุอลูมิเนียมในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง เพราะเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ โดยไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมได้อย่างครบวงจรภายในประเทศ (Aluminium Closed-Loop Recycling) เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของอลูมิเนียมรีไซเคิลในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่ (Recycled Content) จาก 70% เป็น 85% ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด”

 


นอกจากนี้ยังเผยถึงโครงการนี้ว่า “ ทางบริษัทของเราให้ความสำคัญในเรื่องของพลังเยาวชน เพราะคนเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้ เราต้องการใช้ช่องทางออนไลน์ที่เป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะของเยาวชน ในการสร้างการรับรู้ของคนในวัยเดียวกัน เปลี่ยนภาพจำของการรีไซเคิลกระป๋อง ที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าสามารถบริจาคหรือรีไซเคิลได้แค่ห่วง แต่ในความเป็นจริง กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ทุกส่วนแบบ 100% อย่างไม่รู้จบ”

 


“และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมเวิร์คชอป มีตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์สายกรีนอย่าง คุณก้องกรีนกรีน และใบตอง มิสเอิร์ธไฟจากเวทีโลก มาช่วยให้คำแนะนำและความรู้น้องๆ ในการพัฒนาและแนะนำเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์คอนเทนท์ ซึ่งสัมผัสได้ว่าทุกคนมีพลังและเป้าหมาย พร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ สำหรับ TBC งานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆ”


 

โครงการ University Can Do: To be a Creator รับสมัครนักศึกษาทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว โดยจากการรับสมัครได้คัดเลือกกลุ่มที่มีความสามารถมาทั้งสิ้น 25 คน โดยแบ่งเป็นทีม 7 ทีม และเดี่ยว 6 คน โดยมีโจทย์ให้แต่ละทีมทำคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ “กระป๋องอลูมิเนียม รีไซเคิลได้ทั้งใบ ไม่ใช่แค่ห่วง” สำหรับลงในช่องทางออนไลน์ของ Aluminium Loop ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok ซึ่งนอกจากจะมีรางวัลให้ประเภททีมและเดี่ยวแล้วยังมีรางวัลพิเศษ Popular Vote เป็นกำลังใจให้กับน้องที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดรวมกันจากทุกช่องทางเพื่อสร้างกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆ ต่อไป

โดยผู้ที่ชนะรางวัลของโครงการมีดังนี้

 


1. รางวัลประเภทเดี่ยว

● รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ จันทกานต์ ทองถิ่น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ ใครไม่ล่าเบลล่า โดยภัทรดา ผาเหลา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ Let's Green โดยปุณยนุช อริยะคุณาธร จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 


2. รางวัลประเภททีม

● รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ ทีม SNJ ตัวแม่มากู้โลก โดยชฎารัตน์ อับไพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, อรปรียา รุ่งรัตน, พงศ์โชติ นาสร้อย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษาจำนวน 7,500 บาท ได้แก่ ทีม Titans and Troll โดย ธนกร พุฒแก้ว, จิรัชญา แสงอรุณ, ณภคนันท์ พรมสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. รางวัล The Most Popular ทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท ได้แก่ ทีม We are World โดยทัตพงศ์ ปิยะรัตนพิพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, อัสมา เกื้อหมาด จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รสชริญ จิตรหลัง จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

  


ทุกคนสามารถติดตามคลิปวิดิโอผลงานของทีมเยาวชนของโครงการได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/AluminiumLoop

Instagram : https://www.instagram.com/aluminiumloop/

Tiktok : https://www.tiktok.com/@aluminiumloop

No comments