Breaking News

โค้งสุดท้าย !!! ส่งประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม “ดวงใจวิจารณ์” ปี 65

 

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” เชิญชวนส่งผลงานร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น 3 ระดับ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เปิดรับผลงานถึง 15 ก.พ. 65 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ดวงใจวิจารณ์” โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน- คิด- วิจารณ์ ในเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้นักอ่านและผู้สนใจ ให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของ งานวรรณกรรมอย่างมีเหตุผล

ข้อกำหนดบทวิจารณ์วรรณกรรมที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยประเภทต่างๆ อาทิ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
 2. เป็นการวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่ม โดยตั้งชื่อบทวิจารณ์ด้วย
 3. เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจาก งานเขียนของผู้อื่น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นบทวิจารณ์ที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัล จากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
 5. พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p.

 ระดับมัธยมศึกษา ความยาวประมาณ 2 – 4 หน้าเอสี่

 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ความยาวประมาณ 3 – 5 หน้าเอสี่

 ระดับประชาชนทั่วไป ความยาวประมาณ 4 – 6 หน้าเอสี่

 1. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ ในหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์
 2. ผู้ส่งผลงาน ส่งได้เพียง 1 ผลงาน 1 ระดับ (โดยระบุระดับด้วย)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


รางวัล

รอบแรก
ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 ชุด

รอบตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท)

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)

ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)

การประกาศผล

รอบแรก
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์

รอบตัดสิน
เดือนมิถุนายน 2565 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง e-mail : duangjaivijarn@gmail.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Faceboook : ดวงใจวิจารณ์ https://www.facebook.com/duangjaivijarn

นอกจากนี้เพจ “ดวงใจวิจารณ์” ยังได้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 4 ครั้ง ณ บ้านศรีบูรพา ครั้งที่ 1 หัวข้อ : การวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย เป็นสื่อในการพัฒนาสังคมอย่างไร, ครั้งที่ 2 หัวข้อ : มองวรรณกรรมร่วมสมัยด้วยหลากหลายทฤษฎีวิจารณ์, ครั้งที่ 3 หัวข้อ : การวิจารณ์เรื่องสั้นและนวนิยาย และครั้งที่ 4 ครั้งที่ 4 หัวข้อ : การวิจารณ์สารคดีและกวีนิพนธ์ ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้จาก Faceboook : ดวงใจวิจารณ์ https://www.facebook.com/duangjaivijarn/videos

1 comment:

 1. Slot Machine Review & Demo | JTM Hub
  Learn about the Casino Slot Machine by 제주 출장마사지 Real Players 울산광역 출장안마 at JTM Play. 계룡 출장마사지 대구광역 출장안마 Slot machine by Real Players at JTM Play. Play 성남 출장안마 online and mobile casino games at the

  ReplyDelete