Breaking News

โครงการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ชวนนักเรียนมัธยมทั่วประเทศประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FAAMAI) ร่วมกับ Bangkok Projection  Mapping Competition เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมดิจิทัล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับโครงการ “FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022” ในหัวข้อ “LIFE WITH COVID-19” ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสเรียนรู้ และทดลองทำจริงกับกูรูตัวจริงของเมืองไทย พร้อมชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.faamaicompetition.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพล คำจิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ FAAMAI เปิดเผยว่า ในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งด้านศิลปะที่มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และบุคลากรในด้านศิลปกรรมดิจิทัลให้ทัดเทียมกับต่างชาติ รวมถึงช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ และสังคมไทย

ด้วยเล็งเห็นความสามารถ และเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมดิจิทัลให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในปีนี้ FAAMAI จับมือกับ Bangkok Projection Mapping Competition จัดโครงการประกวด“FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022” ในหัวข้อ “LIFE WITH COVID-19” : How the COVID-19  crisis affects our everyday life นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้เรียนรู้วิธีคิด กระบวนการสร้างสรรค์ และร่วม Workshop ทดลองปฏิบัติจริง

กับ ธนพงศ์ พานิชชอบ กูรูชั้นนำของเมืองไทยผู้อยู่เบื้องหลังผลงานโปรเจ็คชั่น แมปปิ้ง และอินสตอเลชั่นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงศาสตร์แห่งศิลปกรรมดิจิทัล และองค์ความรู้ใหม่ๆ ของนักเรียนในเมือง และต่างจังหวัด

รวมทั้งเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท และถ้วยรางวัล ที่สำคัญผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงโดยฉายขึ้นบนอาคารจริง ณ Park@Siam สยามสแควร์ อีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครร่วมโครงการได้ที่ www.faamaicompetition.com หรือ โทร. 083-876-5802 ในเวลาราชการ


No comments