Breaking News

ซีพีแรม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดบ้านพาเยี่ยมชมโรงงานขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ รองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน โดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก รวมถึงคุณภาพ ความใส่ใจ และความพิถีพิถันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมเปิดโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกื้อกูลมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศทิศทางองค์กรในโอกาส 30 ปี ซีพีแรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีการยกระดับขีดความสามารถ และขยายกำลังการผลิต รองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ครอบคลุมทุกจังหวัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจ Food Provider มาตรฐานโลก อีกทั้งซีพีแรม ยังคงมุ่งมั่นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และให้คำแนะนำในการเพาะปลูกกะเพรา การส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

No comments