Breaking News

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 2 ของเอเชียด้านการพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน ทีเส็บ ได้คะแนนสูงสุดด้านองค์กรส่งเสริมการประชุม

กรุงเทพมหานครคว้าอันดับ 2 ในเอเชียจากการประกวดเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน The Global Destination Sustainability Index (GDS Index) 2018 โดยคณะกรรมการโครงการ GDS ซึ่งการพิจารณาประกอบด้วยคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ประกอบการ และองค์กรส่งเสริมการประชุม ซึ่งพบว่าคะแนนของ ทีเส็บ สูงสุดในบรรดาเมืองของเอเชียที่เข้าร่วมประกวด

สมาคมการประชุมระหว่างประเทศ International Congress and Convention Association ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ เมืองโกเธนเบิร์ก (Gothenburg) ประเทศเทศสวีเดน เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ประเทศไอซ์แลนด์ เมืองออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ และเมืองอุปซอลา (Uppsala) ประเทศสวีเดน ตามลำดับ

จากรายงานของ GDS พบว่าในทวีปเอเชียนั้น คะแนน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับที่ 1 เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อันดับที่ 3 เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ อันดับ 4 เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น และอันดับที่ 5 เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 21 ของโลก ผ่านการให้คะแนนตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental performance) 14 ข้อ, ตัวชี้วัดด้านสังคม (Social performance) 4 ข้อ, ตัวชี้วัดด้านความสามารถของการให้บริการ (Supplier performance) 8 ข้อ และตัวชี้วัดด้านความสามารถขององค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมของแต่ละประเทศ (CVB performance) 12 ข้อ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 58% โดยมีคะแนนสูงสุดในด้านองค์กรส่งเสริมการประชุม

ทีเส็บ มีคะแนนการดำเนินงาน 69% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนของทั่วโลกคือ 53%

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่ากรุงเทพมหานครและทีเส็บ เพิ่งเข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็นผลที่น่ายินดีที่แสดงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุม

“ในปัจจุบัน นักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างให้ความสนใจด้านความยั่งยืนมาก เพราะเป็นเรื่องสำคัญของโลก นอกจากนี้ GDS ก็เชื่อมโยงอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย การจัดอันดับครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งอุตสาหกรรมไมซ์และประเทศไทยไปพร้อม ๆ กัน”

The Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) เป็นโครงการจัดอันดับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานที่มีความสามารถโดดเด่นเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย ที่เป็นสมาชิกและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ หรือ International Congress and Convention Association (ICCA) ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันบริหารงานโดยพันธมิตรหลัก 4 องค์กร คือ International Congress and Convention Association (ICCA), MCI Group, IMEX และ European Cities Marketing (ECM) ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าทั่วโลก

ล่าสุดจากรายงาน ของ International Congress and Convention Association หรือ ICCA และรายงานของ the Global Association of the Exhibition Industry หรือ UFI ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของเอเชียด้านการจัดประชุมนานาชาติ และอันดับที่ 7 ของเอเชียด้านการแสดงสินค้านานาชาติ โดยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนทั้งในด้านการประชุมและการแสดงสินค้า

No comments