Breaking News

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชียงราย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมทั่วเมืองกรุงเทพฯ สร้างมลพิษทางอากาศจนทำให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งสาเหตุของฝุ่นละอองในเมืองเกิดจากไอเสียรถยนต์ การก่อสร้าง และการเผาในที่โล่ง ไม่ต่างจากพื้นที่ทางภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงราย ที่มักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ซึ่งเกิดจากการเผาป่าจนเกินค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการซื้ออุปกรณ์ดับไฟ ดังนั้น สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย (สนจ.ชร.) จึงร่วมกันจัดการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26” ขึ้น เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่ามอบให้กับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย หวังลดมลพิษและคืนอากาศบริสุทธิ์สู่แผ่นดินล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร) และประธานการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปีที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย จะมารวมตัวทำกิจกรรมสาธารณกุศล ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันพิษจากการเผาป่าเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ การป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ดับไฟ ดังนั้น สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชียงราย จึงจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ขึ้น เพื่อหารายได้สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจะทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดเชียงราย ด้วยการจัดซื้อเครื่องเป่าลมดับไฟป่ามอบให้กับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถใช้เป่าดับไฟไหม้ป่าไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและยังสามารถใช้เป่าใบไม้ในการทำแนวกันไฟได้อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นี้เป็นจำนวนมากในการดับไฟป่า แม้ว่าเราจะสนับสนุนทุกปีแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเดินหน้าตอบแทนบ้านเกิดด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เสมอมา

นายเจริญ บุณยจันทรานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จังหวัดเชียงราย โดยขณะนี้ได้เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีมและบุคคล สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรรณราย จันทยศ โทร. 08 1594 6731 และคุณปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล โทร. 08 5988 2834

No comments