Breaking News

มหกรรมกีฬาชาวมาบตาพุด เตรียมเปิดศึกฟาดแข้ง “ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 38”

[ระยอง] กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับชุมชนชาวมาบตาพุด จังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด สโมสร พีทีที ระยอง และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัด ‘การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 38’ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ก.พ.- 20 เม.ย. 2562 โดยจะแข่งขันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ก.พ. 2562 ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด)

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่สอง ซึ่งในปีนี้มีชุมชนส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 32 ชุมชน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา และในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมพิเศษให้กับผู้ฝึกสอน (โค้ช) ชุมชนทุกทีม เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการฝึกสอนและควบคุมทีมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการพัฒนาผู้ฝึกสอน (โค้ช) และนักกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน พร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักฟุตบอลในชุมชน ที่จะก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตต่อไป"

พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 ก.พ. 2562 ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) โดยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารเทศบาลและประธานชุมชนกับผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. หลังจากนั้นจะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 20 เม.ย. 2562 ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน 2 ทีม มูลค่าทีมละ 15,000 บาท สำหรับในปีนี้มีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 32 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดมาบตาพุด / ชุมชนตลาดมาบตาพุด / ชุมชนมาบยา / ชุมชนบ้านล่าง / ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา / ชุมชนเนินพยอม / ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน / ชุมชนอิสลาม / ชุมชนบ้านบน / ชุมชนบ้านพลง / ชุมชนกรอกยายชา / ชุมชนเกาะกก / ชุมชนเขาไผ่ / ชุมชนโขดหิน 2/ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ /ชุมชนซอยร่วมพัฒนา/ ชุมชนวัดโสภณ / ชุมชนสำนักกะบาก / ชุมชนหนองแตงเม / ชุมชนหนองน้ำเย็น / ชุมชนหนองแฟบ / ชุมชนชากลูกหญ้า / ชุมชนตลาดห้วยโป่ง / ชุมชนมาบชลูด / ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง / ชุมชนหนองหวายโสม / ชุมชนห้วยโป่งใน 1 / ชุมชนห้วยโป่งใน 2 / ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม / ชุมชนเจริญพัฒนา / ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และ ชุมชนซอยประปา

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า “การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด จะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำพาลูกหลานชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยในปีที่ผ่านมามีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากย่อมแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการเลือกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมกีฬาที่ชุมชนมีความถนัด”

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจับมือประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สร้างสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมชาวระยองและประเทศไทยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่มีความหลากหลายตามความถนัด เช่น การวิ่งออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะภายในชุมชนของ กลุ่ม ปตท. ที่ได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับการออกำลังกายภายในชุมชนอีกด้วย” นอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมอีกหลากหลายโครงการ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างบุคลากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม เช่น วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งโครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องการเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น เป็นต้น กลุ่ม ปตท. หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการดีๆ อย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง


No comments