Breaking News

เปิดฤดูกาลศึกลูกหนัง 'ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 38' ฟาดแข้ง 19 ก.พ. - 20 เม.ย. 62

[ระยอง] กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด สโมสร พีทีที ระยอง และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิดฤดูกาลศึกลูกหนัง “ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 38” ฟาดแข้ง 19 ก.พ. - 20 เม.ย. 62 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) แข่งขันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 ประเดิมสนามด้วยฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมดาวผู้บริหารปะทะทีมรวมดารา อาทิ ดาว ขำมิน, เขาทราย, ซาหริ่ม ภานุพงศ์ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้กับชุมชน ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมจัดอบรมพิเศษเพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้ฝึกสอน (โค้ช) หลักสูตร FA Thailand Introductory Course หรือ T-License

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน 2 ทีม มูลค่าทีมละ 15,000 บาท ซึ่งผลการจับฉลากแบ่งสาย 32 ชุมชน Group A ได้แก่ 1) ชุมชนเขาไผ่ 2) ชุมชนโสภณ 3) ชุมชนกรอกยายชา 4) ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน Group B ได้แก่ 5) ชุมชนมาบชลูด 6) ชุมชนหนองแตงเม 7) ชุมชนบ้านพลง 8) ชุมชนสำนักกะบาก Group C ได้แก่ 9) ชุมชนเจริญพัฒนา 10) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 11) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 12) ชุมชนตลาดห้วยโป่ง Group D ได้แก่ 13) ชุมชนเกาะกก 14) ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม 15) ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 16) ชุมชนโขดหิน 2 Group E ได้แก่ 17) ชุมชนเนินพยอม 18) ชุมชนหนองแฟบ 19) ชุมชนตลาดมาบตาพุด 20) ชุมชนหนองหวายโสม Group F ได้แก่ 21) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 22) ชุมชนวัดมาบตาพุด 23) ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 24) ชุมชนบ้านบน Group G ได้แก่ 25) ชุมชนหนองน้ำเย็น 26) ชุมชนมาบยา 27) ชุมชนวัดชากลูกหญ้า 28) ชุมชนซอยประปา Group H ได้แก่ 29) ชุมชนอิสลาม 30) ชุมชนบ้านล่าง 31) ชุมชนห้วยโป่งใน 1 และ 32) ชุมชนชากลูกหญ้า

เชาวนี พันธุ์พฤกษ์
นายสมนึก แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีหลายฝ่ายได้แก่ กลุ่ม ปตท. เทศบาลเมืองมาบตาพุด สโมสร พีทีที ระยอง และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่สอง ซึ่งในปีนี้มีชุมชนส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 32 ชุมชน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 4 ชุมชน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า ในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมพิเศษให้กับผู้ฝึกสอน (โค้ช) ชุมชนทุกทีมเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการฝึกสอนและควบคุมทีมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการพัฒนาผู้ฝึกสอน (โค้ช) และนักกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ โดยจะเน้นการสร้างกีฬาที่เป็นทีม สำหรับพิธีเปิดประเดิมสนามด้วยฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมดาวผู้บริหารปะทะทีมรวมดาราเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดฟุตบอลครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถติดตามภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันตลอดฤดูกาลได้ที่ Facebook: PTT Rayong CSR
No comments