Breaking News

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศผลไวรัลคลิป “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง”

 

  กรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวประกาศผลประกวดไวรัลคลิป ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท  หัวข้อ “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง” เนื่องใน“วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2563” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งรายเดี่ยวและทีม รวมทั้งสิ้น 69 ทีม 

  วันนี้ (10 พ.ย.63) นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “การประกาศผลประกวด Viral Clip วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าประกวด ร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

  นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ  กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 นี้ ได้จัดให้มีโครงการประกวดไวรัลคลิป ในหัวข้อ “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง”ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ทั้งในรูปแบบผลงานเดี่ยว หรือทีม ไม่เกิน 3 คน ผลิต Viral Clip ความยาว 2-3 นาที โดยโครงการฯ ได้เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

  การประกวดในครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับเกียรติจาก คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานกรรมการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ คุณยรรยง คุรุอังกูร ผู้กำกับภาพยนตร์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Viral Clip ทั้งรูปแบบผลงานเดี่ยวและทีม จากทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 ทีม ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือก และพิจารณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา

  

  สำหรับรางวัลการประกวดในครั้งนี้  ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และมีรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย 

รายชื่อทีมผู้ชนะการประกวด Viral Clip จำนวน 7 รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ : ทีม น้ำโสมฟิล์ม จังหวัดอุดรธานี

- รางวัลรองชนะเลิศ : ทีม Tarnbook Film (ตาร์นบุ้คฟิล์ม) จังหวัดกรุงเทพฯ- รางวัลชมเชย : ทีม Hand God Production จังหวัดปทุมธานี

- รางวัลชมเชย : ทีม 2.9 จังหวัดราชบุรี

- รางวัลชมเชย : ทีม Checkcheck Film จังหวัดสุพรรณบุรี

- รางวัลชมเชย : Short Film Maker จังหวัดสมุทรปราการ

- รางวัลชมเชย : ACTITEM จังหวัดกรุงเทพฯ

No comments