Breaking News

‘ วันสัตว์โลก’ 4 ตุลาคม

 

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ เพื่อให้เรานึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนคู่กาย รวมไปถึงสัตว์ป่า ที่ช่วยให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล แต่เพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการกระทำของมนุษย์ จึงทำให้สัตว์ถูกทารุณกรรม และบางส่วนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา และสิทธิของสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงมีส่วนร่วมดูแลและปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดย ในปี 2474 สภาคองเกรสแห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้มีมติรับข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ให้วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันสัตว์โลก’

โดย กลุ่มทรู ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพ ‘สะพานเรือนยอด’ ฝีมือของนายอาจินต์ สุขเกษม ถ่ายที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ภาพรางวัลดีเด่น ระดับบุคลลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประจำปี 2563 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นว่า หากเรารักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เราก็จะได้มีธรรมชาติที่สวยงาม ได้เห็นพฤติกรรมสัตว์ที่เป็นธรรมชาติ มีการดูแล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

No comments