Breaking News

วช.หนุนคิดค้น “รถยนต์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ -คนพิการ”

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้นนวัตกรรม“มอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน

รศ.ดร.ดอน อิศรากร ภาควิชาการวัดและระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการคิดค้นนวัตกรรมมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยผู้สูงอายุและคนพิการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ทำงานได้เหมือนคนปกติ นั่นก็คือ “มอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว” ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 4 กิโลวัตต์ สามารถ ให้มีความเร็วในการขับขี่สูงสุดถึง 77 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระบบบริหารจัดการและระบบประจุแบตเตอรี่ที่ชาญฉลาด สามารถขับเคลื่อนรถ ในขณะที่มีน้ำหนักรถรวม น้ำหนักบรรทุก ของคนพิการและเก้าอี้รถเข็นได้มาก ถึง 180 กิโลกรัม มีการออกแบบที่ทันสมัย มีระบบทางลาดขึ้น – ลง แบบใช้กระบอกโช๊คน้ำมันแบบเกลียวไฟฟ้าช่วยให้คนพิการที่โดยสารเก้าอี้รถเข็นให้สามารถขึ้น – ลงรถยนต์สามล้อไฟฟ้าได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ เป็น LED มีหลังคาและกระจกหน้าที่ ได้รับมาตรฐาน มอก. ช่วยให้คนพิการได้ขับขี่อย่างปลอดภัย และสุดท้ายรถยนต์สามล้อไฟฟ้าส่วนบุคคล สำหรับคนพิการสามารถนำไปจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ การผลิตรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสำหรับคนพิการได้ถูกปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมอยู่หลายครั้ง จนมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม

ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “มอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว” ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว องค์ความรู้และต้นแบบที่เกิดขึ้นสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ การผลิตจำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการของคนพิการที่มีความต้องการใช้ยานพาหนะในการเดินทางและดำเนินชีวิตแบบคนปกติ ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการให้โอกาสทางสังคมแก่คนพิการ

No comments