Breaking News

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 จัดงาน First Step Intrarat Hospital เฉลิมฉลองความสำเร็จก้าวแรกในการเปิดให้บริการ

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 ได้จัดงาน First Step Intrarat Hospital ครบรอบการเปิดให้บริการครบ 1 ปี โดยมี คุณชาติ นานาวราทร ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง ในความสำเร็จในก้าวแรก ของโรงพยาบาลอินทรารัตน์ อย่างเป็นทางการ และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดี พวกเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะให้บริการแก่ทุกท่าน ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุม สุนทร-วรารัตน์ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และนพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลรักษา พร้อมให้คำปรึกษากับทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสุขภาพของทุกคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป

No comments