Breaking News

พลิกชีวิตเกษตรกร​ ด้วย​ นวัตกรรม​จาก​ วช.-มธ. ยกระดับ​ผลผลิต​ทุเรียน​ "สู่ทุเรียนพันล้าน"     วันนี้ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมสวนเกษตร​ผู้ร่วมในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer (กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก)” โดย รศ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย และ​ นายวัชชิระ สิทธิสาร​ ตัวอย่าง​ เกษตรกร Young Smart Farmer​ ณ​ สวนพุทธรักษา​ จังหวัด​จันทบุรี​  ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมตำนานแห่งลุ่มน้ำจันทบูร อำเภอท่าใหม่ จังหวัด​จันทบุรี​ ดินแดนอันชุ่มฉ่ำ ไปด้วยพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์​ 

นายวัชชิระ สิทธิสาร​ ตัวอย่าง​ เกษตรกร Young Smart Farmer​ เจ้าของสวน​พุทธ​รักษา​ เปิดเผย​ว่า จากการนำเทคโนโลยี​ในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer" ที่​ วช.ให้การสนับสนุน​ได้นำหลักทางวิชาการจากทีมนักวิจัยจาก​ มธ.มาผสมผสาน​ประยุกต์ใช้​เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต​ทุเรียน​ให้ทุเรียนมีคุณภาพสูง  ด้วยระบบ GIS-smart farming-iOT นวัตกรรมการจัดการโรครากเน่าโคนเน่า ทดสอบโรคหลังการเก็บเกี่ยว​ ทำให้ทุเรียนที่สวนมีเนื้อกรอบนอกนุ่มใน ไม่เละ เนื้อละเอียดและแห้ง ไม่แฉะ มีสีเหลืองอ่อน เมล็ดเล็กและลีบ มีรสชาติอร่อย หวานมันกำลังดี ไม่หวานแหลมจนเกินไป​ และไม่มีกลิ่น​ฉุน​ได้รับมาตรฐาน GAP​ เป็น​ที่ต้องการของตลาดเกิดความภาคภูมิใจ​ในอาชีพเกษตรกร​ ด้วยความรัก ความศรัทธา​ ในอาชีพจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาโดยเฉพาะสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี​ เพื่อให้คนไทยได้บริโภคทุเรียนที่มีคุณภาพจากฝีมือ​ของคนไทยส่งตรงจากสวน

No comments