Breaking News

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง”

       พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบกับพันธุกรรมผักพื้นบ้าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพึ่งตนเอง ชม ชิมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง“ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง” ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยชูประเด็นพืชผักพื้นบ้านที่เกิดตามริมรั้ว และริมทุ่ง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมให้บริโภคได้หลากหลาย เช่น ผักหนาม แพงพวยน้ำ ผักเม็ก ผักปอดนา ผักก้านจอง มะเขือพวง ถือว่าเป็นผักคู่ครัว คู่สำรับอาหารไทย ที่สำคัญยังมีคุณค่าทางโภชนาการ มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร แต่ในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้พืชผักพื้นบ้านมีปริมาณลดลงเพราะคนไม่รู้จัก จึงไม่กิน ไม่ปลูก ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคตและมีผลกระทบต่อพันธุกรรมพืชของประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้จึงให้ความสำคัญกับพันธุกรรมผักพื้นบ้าน กว่า 60 ชนิด ทั้งเป็นผักที่ตัดแต่งเป็นรั้ว ที่กินได้ ผักที่กินได้ทุกส่วน ทั้งหัว ลำต้น ยอดอ่อน ดอก ผล และฝัก พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ สรรพคุณต่างๆ โดยหวังว่าผู้ที่ร่วมงานนี้จะรู้จักกิน รู้จักใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน และร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นบ้านไว้ให้ลูกหลานต่อไป”

นิทรรศการผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง พบกับความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมผักพื้นบ้านที่ขึ้นในท้องทุ่ง กว่า 60 ชนิด ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้ ด้วยการสัมผัสกับพืชผักของจริงและมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงการสร้างมูลค่าจากผักพื้นบ้าน พร้อมทั้งการนำมาปรุงเป็นอาหารรสเลิศที่หาชิมได้ที่งานนี้เท่านั้น

พิเศษ! สุดคุ้ม เปิดเข้าชมนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง ที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา สะท้อนวิถีชีวิตสังคมเกษตรไทยตั้งแต่เวลาย่ำรุ่ง ไปจนถึงค่ำคืนที่แสนสนุกครึกครื้นในงานเฉลิมฉลองต่างๆ ผสมผสานกับบทเพลงจากครูสลา คุณวุฒิ ที่ตอกย้ำบรรยากาศความสุขของวิถีเกษตรไทย


เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาต่อยอดวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเปิดให้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Onsite ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คนต่อวิชา  และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด  ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ หลักสูตรวิถีเกษตรรอบบ้านปลอดสารเคมี โดยอาจารย์บัญชา  เพ็ชรรักษ์ เจ้าของสวนผักรอบบ้าน จ.สิงห์บุรี  หลักสูตร 1 ไร่ รอบบ้านสร้างสวนเกษตร โดยอาจารย์พงศ์กรินทร์  แสงภู่ จากสวนรักกะจ้อนสวนธรรมชาติ จ.สุพรรณบุรี หลักสูตรรู้จักผึ้ง รู้จักประโยชน์ เรียนรู้การแปรรูปกล้วย และทำพิซซ่าผักพื้นบ้าน โดยอาจารย์สุพัตรา  อุสาหะ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานต้องแสดงผลการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้างาน เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หรือสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 2 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

No comments