Breaking News

รัฐ-เอกชนชั้นนำ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต-ธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้า EdTeX, e-Biz Expo, OEM Manufacturer Expo และ InterCare Asia 2022 ตอบโจทย์การศึกษา– สร้างแบรนด์สินค้า - ดูแลสุขภาพวัยเกษียณ

 

เอ็น.ซี.ซี.ฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรม “EdTeX 2022 (เอ็ดเท็ค 2022), e-Biz Expo 2022 (อีบิสเอ็กซ์โป 2022), OEM Manufacturer Expo 2022 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอร์เรอ เอ็กซ์โป 2022) และงาน InterCare Asia 2022 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2022)” ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม เจาะกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ครู อาจารย์ สถาบันฝึกอบรม ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าและอีคอมเมิร์ส ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ ผู้สูงวัยและวัยเกษียณ ซึ่งคาดว่างานครั้งนี้จะรองรับผู้เข้าชมงานกว่า 12,000 ราย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน EdTeX, e-Biz Expo, OEM Manufacturer Expo และงาน InterCare Asia 2022 ว่า ปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างรวมกัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ซึ่งการศึกษาคือจุดเริ่มต้นที่จำเป็นต้องจัดการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อสามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการวางแผนและใช้ชีวิตหลังการเกษียณได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนภาคการศึกษานั้นได้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมิติใหม่ของการศึกษา ผสานศาสตร์และศิลป์ โดยเปลี่ยน STEM เป็น STEAM วิทยาศาสตร์พลังสิบ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง Citizen Science ให้เกิดขึ้น เป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดี

“การจัดมหกรรมทั้ง 4 งานในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งระบบ ให้ดีมากยิ่งขึ้น กล่าวคือตั้งแต่การวางรากฐานการศึกษา ในงาน EdTeX 2022 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนช่วยจัดการเรียนการสอน มาสู่วัยทำงาน กับงาน e-Biz Expo 2022, OEM Manufacturer Expo 2022 ที่มีช่องทางและเครื่องมือการตลาดทันสมัยครบครัน และแหล่งรับจ้างผลิต ช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จรวมถึงเป็นช่องทางในการหาไอเดียทางธุรกิจได้อีกด้วย และสุดท้ายก็คือการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ กับงาน InterCare Asia 2022 ที่จะมีสินค้า บริการ รวมถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ มาช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความสุขสำราญมากยิ่งขึ้น” คุณหญิงกัลยา กล่าว

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ด้านนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ส.อ.ท. ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo 2022 และ OEM Manufacturer Expo 2022 มาอย่างต่อเนื่อง โดยนำสมาชิกของ ส.อ.ท. มาร่วมแสดงสินค้าภายในงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นช่องทางให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับต่อยอดกิจการให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน และแน่นอนว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเสริมอีกว่า กรมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน InterCare Asia 2022 งานแสดงสินค้า และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยนั้นได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือมีจำนวนผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 นั้นมีมากถึง 12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมด ทำให้ภาครัฐมีความจำเป็นเข้ามาดูแลประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยเสริม รวมถึงบริการทางด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.)

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) ในฐานะผู้จัดงานเปิดเผยว่า เอ็น.ซี.ซี. ได้จัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 4 งานพร้อมกัน ประกอบด้วยงาน EdTeX 2022, e-Biz Expo 2022, OEM Manufacturer Expo 2022 และงาน InterCare Asia 2022 ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคมนี้ ซึ่งทั้ง 4 งานนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานตั้งแต่ระดับครู อาจารย์ สถาบันฝึกอบรม พนักงานบริษัท ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยากตั้งกิจการใหม่ ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงวัย ไปจนถึงผู้เกษียณอายุ


โดยการจัดงาน EdTeX 2022 (เอ็ดเท็ค 2022) หรืองานนวัตกรรมการศึกษา จะจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากว่า 100 แบรนด์ดัง อาทิ การนำเสนอ STEM Coding (STEM คือ การศึกษาใน 4 สาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์) และ online learning จากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) , หุ่นยนต์แขนกล สำหรับการศึกษากว่า 10 ค่ายจากเยอรมัน สวิสแลนด์ จีน และไต้หวัน เน้นในเรื่องการเขียน Coding ซึ่งเป็นแนวการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ, Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะจากเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำ Lenovo, Intel และ Hisense รองรับการเรียนการสอนแบบ Virtual ที่สามารถประเมินคุณภาพการเรียนการสอนได้

รวมทั้งยังมีการประชุมสัมมนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคการศึกษาต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน อาทิ การบรรยายของหัวข้อ “Zero to Hero with Finland Education Technology” โดยผู้แทนจาก สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร และยังเป็น community สำหรับคุณครู อาจารย์ และบุคลากรในแวดวงการศึกษาที่จะมาพบปะกันปีละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน และ update trend ทางการศึกษา โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด-19


ส่วนการจัดงาน e-Biz Expo 2022 (อีบิส เอ็กซ์โป 2022) และงาน OEM Manufacturer Expo 2022 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอเรอ เอ็กซ์โป 2022) ในครั้งนี้ ซึ่งร่วมจัดโดยสถาบัน ICTI ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ธุรกิจ และการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด (Pain Point) ของผู้ประกอบการ ซึ่งไฮไลท์ในงานจะได้พบกับผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการสร้างแบรนด์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, อาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผู้ให้บริการคลังสินค้า , ผู้ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ, ผู้ให้บริการระบบ CRM หรือ ERP Platform, Logistics & Fulfillment, MarTech & Digital Marketing ซึ่งครอบคลุมครบทุกความต้องการในงานเดียว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาจากกูรูเพจการตลาดออนไลน์ชื่อดัง อาทิ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาดชื่อดังจาก Marketeer, คุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO แบรนด์ศรีจันทร์ และเจ้าของเพจและรายการ Mission to the Moon

สำหรับการจัดงาน InterCare Asia 2022 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2022) เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีขึ้นของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดี ไม่มีภาระ และมีฐานะทางการเงิน (Silver Market) เริ่มตั้งแต่การวางแผนเกษียณ โดยไฮไลท์ในงานประกอบด้วยการเปิดตัวสินค้านวัตกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุและผู้ดูแลด้วย รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B), การปรับปรุงที่พักอาศัย (Renovate) ที่ลดความเสี่ยง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในเมือง, การให้บริการการตรวจสมรรถนะร่างกายและสุขภาพใจฟรี, การอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) พร้อมรับใบรับรอง, โครงการจัดหางานและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับผู้สูงอายุ, กิจกรรม workshop ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ งานประดิษฐ์ และงานศิลปะ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ดูแลและบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และผู้จัดงาน “EdTeX 2022, e-Biz Expo 2022, OEM Manufacturer Expo 2022, และ InterCare Asia 2022” ขอเชิญทุกท่านที่สนใจและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว มาพบกันระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00–18.00 น. ฮอลล์ 7-8 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

No comments