Breaking News

มูลนิธิทันตนวัตกรรม เปิดผลงานวิจัยและพัฒนา “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก”

 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาและต่อยอดโครงการวิจัยหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝกในระดับอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช พร้อมเตรียมเดินหน้าทำการวิจัยสารสกัดจากหญ้าแฝกไปใช้ในเภสัชภัณฑ์กลุ่มอื่นต่อไป 

นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวถึงความคืบหน้า ”โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก” ว่าหลังจากที่มีการลงนามร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝก สำหรับทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคฟันผุ เชื้อก่อโรคในคลองรากฟัน เชื้อก่อโรคปริทันต์ และเชื้อราในช่องปาก 

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ยังได้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อคิดค้นสูตรน้ำยาบ้วนปากสูตรต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้ผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว ล่าสุด สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ Lot. แรก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช โดยการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้เลขที่ใบรับรองการจดแจ้ง จากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว โดยการวิจัยและการผลิตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 

เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวต่อว่า โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนพระทัยเรื่องหญ้าแฝก และได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 และได้มีพระราชกระแสกับทีมทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า “หญ้าแฝก สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทันตแพทย์ลองไปคิดดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง แล้วมาเล่าให้เราฟัง” 

ความสำเร็จของการวิจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำหญ้าแฝกไปขยายผลนอกเหนือจากจะใช้ในการแก้ปัญหาดินถล่ม ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วยังสามารถนำประโยชน์จากหญ้าแฝกไปใช้เป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากได้ด้วย เลขาธิการมูลนิธิทันตวัตกรรมกล่าว 

รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง 
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในทีมนักวิจัยกล่าวว่า ในการทำวิจัยตามโครงการ มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของหญ้าแฝกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี แล้วนำมาสกัด และพบว่า ส่วนรากของหญ้าแฝกเป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด เป็นส่วนที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปากด้วย ซึ่งในการกระบวนการทำงานมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้น จนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ตัวผิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพต่อการผู้ใช้ 

ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล 
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล และวิรัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล และวิรัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการทำวิจัยให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่ดี ข้อแรกต้องคำนึงถึงสารประกอบที่นำมาใช้ผลิตต้องมีความปลอดภัย และดูเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้บริโภคคาดหวัง เช่นความสดชื่นในช่องปาก ลดการสะสมของเชื้อโรค ลดคราบหินปูน สี กลิ่น รสชาติ และความใสของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดต้องใช้เวลาในการวิจัยและทดสอบยาวนานเพื่อความมั่นใจ 

นางสาวเกศรา ผดุงฤกษ์

นางสาวเกศรา ผดุงฤกษ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาอาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ฯ กล่าวว่า ทางทีมวิจัยยังมีแผนที่จะมีการต่อยอดนำสารสกัดหญ้าแฝกไปประยุกต์ใช้ในเภสัชภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ยาสีฟัน และสเปรย์ระงับกลิ่นปาก รวมทั้งจะนำนวัตกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับสมุนไพรประเภทอื่นให้ได้รับประโยชน์กับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นให้ได้มากที่สุด สำหรับสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช หรือน้ำยาบ้วนปากจากหญ้าแฝกคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ มีความอ่อนไยนต่อช่องปาก รสไม่ขม ไม่แสบปาก มีกลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกสดชื่น ช่วยลดแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน ช่วยลดแบคทีเรียก่อโรคฟันผุ ช่วยลดเชื่อราในช่องปาก และช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อโรคปริทันต์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : @dent_in_found โทรศัพท์ 062-549-814602-3182351-5 ต่อ 1403,1416
หรือติดตามได้ที่ Website: www.dent-in-found.org
Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40
https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

No comments