Breaking News

ช่วยน้องให้ปลอดภัย

 

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

-ท่านสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ : 0-2412-0739 และ 086-802-7210
อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com
**มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 570 ของประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จรับเงินออกโดยมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

No comments