Breaking News

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบจ่ายหลายครั้ง (AIA Multi-Pay CI) ปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการประกันโรคร้ายแรง ให้คนไทยอุ่นใจยิ่งขึ้นหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

1 กรกฎาคม 2565 – เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งที่เข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรงใหม่ล่าสุด สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบจ่ายหลายครั้ง (AIA Multi-Pay CI)” กับคอนเซ็ปต์ โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ” ที่ออกแบบมาให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากกว่า ด้วยการจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองให้หลายครั้ง รวมสูงสุดถึง 11 ครั้ง จ่ายผลประโยชน์รวมสูงสุดถึง 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ถึง 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่พบบ่อย หากกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ยังเบาใจได้กับผลประโยชน์ยกเว้นค่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการประกันโรคร้ายแรงที่เอไอเอตั้งใจมอบให้ เพื่อสร้างความอุ่นใจที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าในยามที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’


นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า การที่เอไอเอ เป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง และมีลูกค้าที่เราดูแลเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565) เรามีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลักดันให้คนไทยมีประกันโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อช่วยคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ซึ่งปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้อัตราการรักษาหายของโรคร้ายแรงมีสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำที่สูงด้วยเช่นกัน โดยจากข้อมูลของเอไอเอ เราพบว่ามี 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่พบบ่อยและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสูง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยทั้ง 3 โรคนี้มีอัตราผู้ป่วยที่มีโอกาสกลับเป็นซ้ำกว่า 50%, 25% และ 20% ตามลำดับ เอไอเอ เราเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นต่อการเป็นโรคร้ายแรงของคนไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม มลพิษ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามยุคสมัยและวิวัฒนาการด้านการแพทย์ จึงเป็นที่มาในการออกแบบประกันโรคร้ายแรง “AIA Multi-Pay CI” ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

·   การจ่ายผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทุกระดับความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หลายครั้ง รวมสูงสุดถึง 11 ครั้ง[1] โดยผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับผลประโยชน์รวมสูงสุดถึง 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

·   จ่ายผลประโยชน์ซ้ำ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งที่ 2[2] ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

·   ได้รับสิทธิยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อได้รับวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง[3]

·   อายุรับประกันเริ่มตั้งแต่ 0-70 ปี และคุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี

·   ไม่จ่ายเบี้ยประกันภัยทิ้ง หากผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพดี และไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมจากแบบประกันนี้เกิดขึ้น จะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นับเป็นครั้งแรกของเอไอเอ และวงการประกันโรคร้ายแรงของประเทศไทย สำหรับ “AIA Multi-Pay CI” ที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนไทยในจุดที่ผู้ป่วยโรคร้ายแรงส่วนใหญ่วิตกกังวล เพราะสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้จะช่วยดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งได้อย่างครอบคลุม ให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและมั่นใจที่มีเอไอเอดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อที่ลูกค้าจะได้เอาเวลาไปดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง พร้อมสู้กับโรคร้าย ซึ่งเอไอเอ พร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลลูกค้าในทุกสถานการณ์นายเอกรัตน์ กล่าวเสริม

No comments