Breaking News

"มจ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์" รับเชิญเสด็จ ในพิธีสวดมหามงคล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีจุดเทียนเปิดทรัพย์หนุนบารมี ณ โครงการ PTT Park Mall หนามแดง บางพลี สมุทรปราการ

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. มจ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ รศ.ดร.ชนะ อมาตยกุล เป็นผู้แทนองค์จุดเทียนชัยนำฤกษ์ ในพิธีสวดมหามงคล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีจุดเทียนเปิดทรัพย์หนุนบารมี ที่จัดขึ้น ณ โครงการ PTT Park Mall หนามแดง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายกฤษฎากรณ์ หวังพาณิชย์สกุล ผู้บริหารโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ,น.ส.จุฑามาศ ณ สงขลา ตัวแทนบริษัท วัน เคลียร์ สกาย จำกัด,ดร.ณรามิล วิษณุซัน คุ้มรักษ์ ให้การต้อนรับ

ในช่วงเช้า  เวลา 17.45 น. พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดหนามแดง เริ่มพิธีสวดมหามงคล มี รศ.ดร.ชนะ อมาตยกุล ผู้แทนองค์ฯเป็นผู้จุดเทียนชัยนำฤกษ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ดร.ประกาย ณ สงขลา ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน และคณะ ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระพรหม พระแม่ธรณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโครงการ PTT Park Mall หนามแดง ตามลำดับพิธีโบราณ

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีจุดเทียนเปิดทรัพย์หนุนบารมี ซึ่งในขั้นตอนนี้พระสงฆ์ได้โปรยดอกไม้พร้อมสวดมหามงคลไว้ก่อนแล้ว ส่งเสริมให้การจุดเทียนซึ่งมีความหมายในทางรุ่งโรจน์รุ่งเรืองกับชีวิต เกิดสิริมงคลยิ่งๆขึ้น และในเวลา 19.30 น. นายกฤษฎากรณ์ หวังพาณิชย์สกุล ผู้บริหารโครงการฯ เป็นผู้นำแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย โปรยดอกไม้หลากสี ณ สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เป็นอันเสร็จพิธี

No comments