Breaking News

งานแถลงข่าวเปิดตัวโคราชกรีนบ็อกซ์” ในบรรยากาศผ่อนคลายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

ผวจ.โคราชจับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ริเริ่มโปรเจ็กต์ “โคราชกรีนบ็อกซ์” ร่วมกับ ททท. หอการค้าฯ และองค์กรเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนชวนนับถอยหลังเปิดเมือง ชูคอนเซปต์ “ต้องดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่า” นำร่อง “เขาใหญ่กรีนบ็อกซ์” อำเภอปากช่องเป็นแห่งแรกในโคราช ประธานหอการค้าขานรับหวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและเมืองให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00-17.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีม นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” โดยมีดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บารุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมพัฒนา Covid Supervisor อบรมเรื่อง SOP และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ, นางสาวศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), น.ส.สมลักษณ์ ศรีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดนครราชสีมา, น.ส.สุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียรนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร, และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน)คุณวัชรี ชูรักษา (เป็นผู้แทน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นแนวขอบอ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลก

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงแนวทางดำเนินการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” กับมาตรการเปิดเมือง 120 วันของรัฐบาลพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดแล้ว เชื่อมั่นว่าชาวโคราชพร้อมร่วมใจ เพราะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนปีละ 9 ล้านกว่าคนในปี 2562 เห็นใจว่าผู้ประกอบการทุกคนล้วนได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลานาน เป็นสิ่งที่เราทุกคนเผชิญอยู่อย่างปฏิเสธไม่ได้ ทั้งยังส่งผลอย่างมากต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา อยากให้ทุกคนกลับมาต่อวงจรเศรษฐกิจให้ได้ ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมามีมาตรการในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในทุกกลุ่ม

อย่างไรก็ตามด้วยความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความตั้งใจในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานในสถานประกอบการ รวมถึงการกำหนดให้มีโครงการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอปากช่องก่อนแล้วค่อยขยายไปยังอำเภออื่นๆ จังหวัดนครราชสีมาต้องขอขอบคุณและความร่วมมือของภาคเอกชน จังหวัดนครราชสีมา มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้ ที่ตั้งอยู่บนมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และเชื่อมั่นว่า ชาวโคราชจะร่วมใจทำให้จังหวัดนครราชสีมากลับมาดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม “Build Back Better And Safer”

ด้าน ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโครงการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการวางแผนโครงการเป็นอย่างดี ซึ่ง “โคราชกรีนบ็อกซ์” หมายถึง พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความปลอดภัยและคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม หวังช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องฟื้นตัวโดยเร็วจากการท่องเที่ยว มั่นใจสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในโครงการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” มีมาตรการหลายชั้นรัดกุม เน้นทั้งผู้ให้บริการที่ต้องมีการตรวจATKทุก 7 วัน เพื่อความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยว ป้องกันการติดเชื้อ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่า มาเที่ยวในโครงการโคราชกรีนบ็อกซ์แล้วจะได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มนำร่องจัดอบรม Covid Supervisor ที่อำเภอปากช่องก่อนในเดือนกันยายนนี้ ”สอบถามข้อมูลโครงการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” เพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ติดต่อคุณฤษณ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 088- 594- 2335 หรือทางไลน์ Kritphasai หรือทางเฟซบุ๊กเพจ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

No comments