Breaking News

ผู้ประกอบการปลื้ม! กว่า 300 รายร่วมขายสินค้าออนไลน์บน Shopee ฉลอง 30 ปี ก.ล.ต. เร่งปรับตัว รับชีวิตวิถีใหม่ เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างรายได้ เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

 

นางสาวอินทิรานี ขันทอง
ผู้ประกอบการ ร้าน TiaraWeshare

นางสาวอินทิรานี ขันทอง ผู้ประกอบการ ร้าน TiaraWeshare กล่าวว่า ขอขอบคุณ ก.ล.ต. และ สสว. พร้อมเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SE Thailand และ Shopee ที่มอบโอกาสให้ เทียร่า ขันทอง วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้มีพื้นที่จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้า ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น และได้ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม และได้เพลิดเพลินกับ code ส่วนลดมากมายที่ทางแคมเปญสนับสนุน “หลังจากที่เราอยู่ในช่วงวิกฤติโควิดมาอย่างยืดเยื้อยาวนาน ตอนนี้เรามีความหวังกันมากขึ้น และรู้สึกดีใจที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อสังคม เข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการระดับเล็กๆ และอยากขอบคุณ SE Thailand ด้วยเพราะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้การทำธุรกิจเพื่อสังคมนั้นมีความสุข สนุกสนาน มีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ” นางสาวอินทิรานีกล่าว

ด้าน นายพิริยะศาสตร์ ตระการจันทร์ ผู้ประกอบการร้าน PARATO กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเช่นตนเอง เป็นการเปิดตลาด เพิ่มยอดขาย เพราะ ก.ล.ต. และ สสว. ได้เข้ามาสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงอยากให้โครงการในลักษณะนี้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทุกปี

ขณะที่ นายสดายุทธ ภุมราพันธ์ ผู้ประกอบการร้าน makin_salid ตัวแทนผู้ประกอบการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมา มีคนทั่วไปและลูกค้ารู้จักร้านเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่ในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้เพิ่มมากขึ้น

ด้าน ผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต. และ สสว. ผลักดันแคมเปญพิเศษ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และด้วยศักยภาพของ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ก.ล.ต. และ สสว. รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับ สสว. จัดทำแคมเปญออนไลน์ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565 เชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการซึ่งมีทั้งสมาชิกของ สสว. สมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กว่า 300 ร้านค้า พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 15% ได้ที่ https://shopee.co.th/SEC หรือผ่าน Application Shopee

No comments