Breaking News

ลูกหลานพระเจ้าตากฯ ขอพรช่วยเหลือบ้านเมืองสำเร็จ


นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ,ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ เดินสายไหว้ขอพรพระเจ้าตากสินมหาราชย่านฝั่งธนบุรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 7 มิถุนายน เพื่อให้พระองค์ช่วยดลบันดาลให้ช่วยเหลือประเทศชาติพ้นจากวิกฤติได้สำเร็จ โดยเริ่มจากวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดนาคกลางวรวิหาร, วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วัดอินทรวิหาร และวัดเวฬุราชิณ

#คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyMed #SkyCrop #SkyHerb #พระเจ้าตาก #วัดอรุณ #วัดหงส์ #วงเวียนใหญ่ #คณะปวงชน #สภาประชาชน #วัดอินทร์ #วัดนาคกลาง 

No comments