Breaking News

ผู้การฯ คัมภีร์ เป็นประธานระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประชุมใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติ

 

สภาประชาชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมน้อมระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ เมื่อปีพ.ศ.2475 พร้อมจัดประชุมใหญ่..”สภาประชาชนแห่งชาติสมัยประชุมที่ 1/2565″ ณ ประรำพิธีที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ อาคารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด,ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด,ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญครบรอบ 90 ปีของวันที่ 24 มิ.ย. ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ เมื่อปีพ.ศ. 2475 ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมน้อมระลึกถึงบรรพบุรุษ วีรชนที่เสียชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการประกาศเข้าสู่ยุคใหม่ของบ้านเมืองที่มาร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองในฐานะครอบครัวคนไทย “เมื่อเป็นปฐมฤกษ์ที่ดีแล้ว ต่อไปก็อยู่ที่การรวมพลังของทุกคนเพื่อจะเข้าไปสู่ยุคศิวิไลซ์ตามที่ปรารถนาไว้ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกเครือข่ายรวมถึงแกนนำที่อยู่ต่างจังหวัดและที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งขอเชิญชวนกันรวมเป็นพลังประสานจัดตั้งให้เกิดรูปแบบของสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อเตรียมการรับถ่ายอำนาจ ขณะเดียวกันต้องจัดเตรียมการแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งอย่าหวังพึ่งใครเพราะไม่มีใครช่วยท่านได้ เหมือนกับตัวท่านช่วยตัวเอง”ผู้การฯกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตนมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของศิวิไลซ์ เข้าสู่รัฐสวัสดิการ โดยลูกหลานต้องเรียนฟรี ผู้สูงอายุต้องมีเบี้ยเลี้ยงตามสภาวะเศรษฐกิจ ทุกคนมีที่ดินทำกิน ปลดหนี้ของประชาชน ขณะเดียวกันเกิดเรื่องของสภารูปแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องออกมาขับไล่หรือเรียกร้อง อาจจะทำให้ถูกแก๊สน้ำตาหรือถูกทหารจับหรือต้องตายกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนเห็นด้วยซึ่งอาจจะมีมาตรการพิเศษหรือวิธีพิเศษที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยสันติโดยง่ายขอให้เปิดใจยอมรับในวิธีการอย่าติดกรอบ ซึ่งเราในส่วนกลางต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น “เราต้องการพลังที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง พลังแห่งความเบื่อหน่ายเพื่อทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เรามาช่วยทำอะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานเพื่อให้มาร่วมรักประเทศไทย สำนึกในเรื่องของประวัติศาสตร์ของบรรพชน สถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนา ชาติ และสถาบันครอบครัว”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

No comments