Breaking News

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตลาด OTOP PREMIUM ผลักดัน 300 ผลิตภัณฑ์ สู่สากล
       นาย สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แถลงข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP PREMIUM สู่สากล พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่ตลาดสากล กำหนดเปิดตลาด 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

นาย สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐานระดับ 4 – 5 ดาว จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและก้าวสู่ระดับสากลต่อไป โดยจะมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีเป้าหมายในการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับ Premium สู่สากล 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเข้าสู่กิจกรรมทดสอบตลาด ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565   ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม, Flok Song, mini concert จากศิลปินดังในทุกวัน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching กับธุรกิจชั้นนำ อาทิ King Power เครือเซ็นทรัล และ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล สำหรับการทดสอบตลาดออนไลน์ ได้ดำเนินการ ใน 3 ช่องทาง คือ ทางเวปไซต์ www.otoptoday.com และวิธีการฝากขายผ่าน Market place ที่ได้รับความนิยมอย่าง Shopee  และ Lazada  โดยได้แสดงรายละเอียดสินค้า เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน และเรื่องราว (Story) ของสินค้าไว้อย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดการจับคู่ทางการค้าและส่งเสริมให้สินค้า OTOP ได้มีโอกาสแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ ตามโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะผลักดันผู้ประกอบการโอทอป   ที่มีความพร้อมมาพัฒนาและส่งเสริม เพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป


No comments