Breaking News

งานเดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” 7 มีนาคม 2564 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายสมศักดิ์ ฟุ้งศิริทรัพย์ นายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนบริษัทไทยเบฟ บริษัทเดอะเกทเวย์ บริษัทล้ำยุคมิลเลียนนำ พร้อมกับ นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่าน และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมและรณรงค์ให้สังคมหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีกันภายในประเทศ

ในงานดังกล่าวมีนักวิ่ง ประมาณ 2000 คนมีชมรมนักวิ่งต่างๆร่วมสร้างสีสันในการแต่งกายมาวิ่ง

การเดิน-วิ่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยสถานที่วิ่งจุดปล่อยตัวในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังห้วยตึงเฒ่า ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 130 คนแรก ทั้งมินิมาราธอน 10 กม. และ ฟันรัน 5 กม. ได้รับหมวกสีเหลืองตราสัญญาลักษณ์ ไว้เป็นที่ระลึกด้วย.

No comments