Breaking News

PEA ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าผ่านการเล่น สร้างสนามเด็กเล่น “PEA THE POWER PLAYGROUND” ของโครงการ “เซฟไทย” ณ สวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่าง จ.ชลบุรี


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เดินหน้าโครงการ “รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด หรือ เซฟไทย” มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเกิดพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด โดยมีการจัดสร้างสนามเด็กเล่น “PEA THE POWER PLAYGROUND” เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านการเล่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สนุกเล่น สนุกคิด สนุกใช้ไฟฟ้าแบบ SAFE SAVE”

ณ สวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่าง จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบ “PEA THE POWER PLAYGROUND” ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการใน วันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

โดย “PEA THE POWER PLAYGROUND” มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดไปพร้อมกับเครื่องเล่น ภายใต้พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน 

ภายใน “PEA THE POWER PLAYGROUND” มีเครื่องเล่น อาทิ ไม้กระดก ชิงช้า ตาข่ายปีนป่าย จักรยานปั่นออกกำลังกาย บาร์โหน ที่ปีนเขาจำลอง เป็นต้น และยังมีฐานเกมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 5 ฐาน
1.เข้าใจไฟฟ้า ท้ายิงฉุบ: เป่ายิงฉุบเดินตามช่อง
2.ตั้งเต เซฟไทย: โยนหินและกระโดดให้ครบทุกช่อง
3.สวิตช์ม้ากระดก: ม้ากระดก ดีไซน์เป็นสวิตช์ไฟ On-Off
4.ไฟฟ้าประหยัดปัดถูกป้าย: หมุนป้ายให้คำเรียงกัน โดยมีความหมายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด
5.เซฟไทยถ่ายได้อีก: จุดถ่ายรูปกับกราฟิกเครื่องใช้ไฟฟ้าบนผนัง

สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/SAFESAVETHA

No comments