Breaking News

เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในงาน “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562”

ฉลองตรุษจีนปีกุน ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในงาน “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562” กับบรรยากาศมงคลภายใต้แนวคิด “ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข” พร้อมใจกันร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ คณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ และ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีน (5-6 กุมภาพันธ์ 2562) ณ บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความสัมพันธ์ไทย-จีน การแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

วันนี้ (อังคารที่ 22 มกราคม 2562) เวลา 13.00–15.00 น. ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ชั้น 6 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวและกล่าวถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 ว่า “เทศกาลตรุษจีนถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วย โดยได้มีการจัดงานตรุษจีนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราช กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีตรุษจีน จึงได้ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ในท้องถิ่น จัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 โดยให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ อาทิเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินมาตรการในการดูแลในความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน หน้าพระพักตร์ และการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30, สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สนับสนุนการแสดงบนเวทีในค่ำคืนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนรถรางตลอดการจัดงาน เป็นต้น จึงขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมาทุกครั้งของการจัดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่ และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยว และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ถือเป็นการเสริมสร้างรายได้ และเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น สำหรับในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดี้ยน จึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ในปีมหามงคลนี้ คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ถนนเยาวราช

และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน บริเวณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากภาคเอกชนและห้างร้านต่างๆ ในชุมชนเยาวราช ว่า “การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ในปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง เป็นความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมมือร่วมใจกัน สนับสนุนการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและ โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นเยาวราช และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน)

ในปีมหามงคลนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงงิ้ว และคอนเสิร์ตจากศิลปิน ริท เดอะสตาร์ และ วงพาราด็อกซ์ ส่วนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีการโชว์ปรุงอาหารจีนร่วมสมัย เมนู “ผัดหมี่ภูเขาทอง” จากหม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล (หม่อมป้อม) การแสดงโชว์ การเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ถึง 2 ชุด การแสดงโชว์การเชิดสิงโต 18 หัว การแสดงรำทวนและร่ายรำจีน การแสดงมายากลจีน การแสดง “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน ลุลา และ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ นอกจากนั้นเรายังมีจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้โชคดี ให้สมกับปีมงคล “ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข”

ด้าน สุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวถึงการการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นเยาวราช รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม ในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 ว่า “ในปีนี้ กำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง ไปถึงแยกราชวงศ์ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น”

นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน กล่าวถึงการเตรียมความ พร้อมด้านการรับเสด็จ ว่า “การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ในวันดังกล่าว ได้มีหมายกำหนดการเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้

ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จากนั้นเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา, ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทย

ต่อจากนั้นเสด็จ ฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิม และเสด็จทอดพระเนตรบูธ Royal Project อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา-อัยยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิมหาจักกรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านดอยตุง ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา และร้านมูลนิธิรามาธิบดี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณซุ้มฉายพระรูป, ทอดพระเนตร บูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบูธ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (โครงการประชารัฐสนับสนุนชุมชน)

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังหน้าร้านเด็กสมบูรณ์ ถนนเยาวราช (จุดถวายของธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเยาวราช) จากนั้นเสด็จฯ ห้างขายยาเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ และ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยรถยนต์พระที่นั่ง

ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การสนับสนุนการจัดงานในด้านต่างๆ รวมถึงการแสดงจากศิลปิน BNK 48 ที่มาร่วมโชว์ในงาน นับว่าเป็นไฮไลท์ของงานอีกอย่างหนึ่งว่า “ในปีมหามงคลนี้ ทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย-จีน ที่งดงามยาวนาน และหาชมได้ยาก เช่น การแสดงงิ้ว การแสดงเชิดสิงโต และการแสดงมังกร และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเอามารวมไว้ที่งานนี้ ให้ผู้ร่วมงานได้ชมแบบเต็มอิ่มทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน มีการแสดงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ทุกท่านได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของงาน ที่ทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นำมามอบให้ คือ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินวง BNK 48 อย่างเต็มอิ่ม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562” จึงอยากขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมงาน”

พลตำรวจตรีพัฒนา เพศยนาวิน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 กล่าวถึงการเตรียมการเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ว่า “ด้านการจราจรจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถึง แยกราชวงศ์ โดยจะทำการปิดการจราจร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00–05.30 น. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จะเริ่มเปิดถนนทางเข้าให้เข้าได้แค่ช่องจราจรเดียว และในเวลา 24.00 น. ของวันดังกล่าว ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. จะปิดการจราจรเต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ จัดเส้นทางจราจรทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณดังกล่าว”

“ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหาร พัน.ร.นรด. และ อปพร. เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชน ในด้านความปลอดภัย โดยจะมีกำลัง ทั้งในและนอกเครื่องแบบประจำในจุดต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ตลอดการจัดงาน รวมทั้งมีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การสนับสนุนกรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วย”

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน มาร่วมเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช พร้อมสนุกกับกิจกรรม ลุ้นรับโชค พร้อมไหว้พระ ขอพร เสริมสร้างมงคลแก่ชีวิต แก้ปีชง ตามความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

No comments