Breaking News

เจ้าอาวาสเส้าหลิน พบ บิ๊กเหวียง ยินดีกับมวยไทย ที่ IOC รับรอง

เจ้าอาวาสวัดเสาหลิน (SHI YONG XIN ABBOT) สนใจและให้ความสำคัญกับมวยไทยเป็นกรณีพิเศษ สละเวลาและภารกิจอื่นถึง 2 ชั่วโมง เดินทางเข้าพบ “บิ๊กเหวียง” พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร และเยี่ยมสำนักงานสภามวยไทยโลกฯ ในโอกาสที่ เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาร่วมงาน “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2562” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หลังจากผ่านพิธีดังกล่าวแล้ว ในวันรุ่งขึ้นเช้าวันที่ 1 มกราคม 2562 เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ฉี ย่ง ชิน (SHI YONG XIN ABBOT) พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปพบกับ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ในฐานะศิษย์ต่างประเทศที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเป็นอย่างดี ได้ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติเป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง

ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดเส้าหลินได้แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มวยไทยได้รับการรับรองจากโอลิมปิกส์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตด้วย ซึ่งจะทำให้มวยไทยกลายเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติในฐานะกีฬาสากลแห่งประชาคมโลกต่อไป เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

สำหรับวัดเส้าหลินนั้น ไม่สามารถที่จะเปิดสอนมวยไทยได้ เพราะเป้าหมายในการฝึกสอนกังฟูที่ดำเนินการอยู่ในวัดมาตลอด 1,500 ปี ของการตั้งวัดเป็นเพียงการออกกำลังบริหารร่างกายให้เข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบสุขเท่านั้น ไม่ฝึกสอนขึ้นมาเพื่อการแข่งขัน

เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ได้พูดถึงมวยไทยด้วยว่า เป็นกีฬาวัฒนธรรมที่เป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นกีฬาตามหลักเกณฑ์ของ IOC ที่ IOC ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การที่มวยไทยได้รับการรับรอง จึงเป็นการยืนยันว่า IOC ได้ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมกีฬาวัฒนธรรมโดยตรงจึงขอแสดงความยินดีกับกีฬามวยไทยด้วย

No comments