Breaking News

พลังท้องถิ่นไท ชู นโยบาย "4 ช. 8 จ." ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น

พรรคพลังท้องถิ่นไท เดินหน้าแถลงนโยบายเพื่อมวลชน ชูคอนเซ็ปต์ “4 ช. 8 จ. ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น” ไม่หวั่นเลื่อนวันเลือกตั้ง

วันนี้ (9 มกราคม 2562) ณ ห้อง Sapphire 204-205 อิมแพ็คเมืองทองธานี นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวนโยบาย 4ช. 8จ. ภายใต้สโลแกน “ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น” พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท , ชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท , ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.เขต 30 บางพลัดและเขตบางกอกน้อย , นายประสพโชค ธรรมรักษา ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. เขต 12 บางเขน และ ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม., ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และระบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงประชาชนท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดย นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ย้ำชัดว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพรรคจะทำงานตามเจตนารมณ์ที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกที่ก่อตั้งพรรค เพื่อจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์เป็นที่ตั้ง และมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยที่ไม่เพียงให้แค่อยู่ดีกินดีแต่ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ดีเทียบเท่ากันประเทศ ให้อำนาจท้องถิ่นได้ทำงานอย่างเต็มที่ ปัญหายาเสพติดต้องหมดไป และเน้นด้านการศึกษาเพราะการได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นในการลดความเหลื่อมล้ำมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ภายใต้นโยบาย “ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น” และอีกหนึ่งจุดยืนของพรรคพลังท้องถิ่นไท คือ การเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นกลาง ความเป็นกลางแท้จริงที่ไม่เลือกซ้ายหรือขวา แต่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้ง แม้ว่าพลังท้องถิ่นไทจะถูกมองว่าพรรคการเมืองใหม่”

“แต่พรรคก็มีวิสัยทัศน์ใน การทำงานที่ชัดเจนไม่ต่างจากพรรคการเมืองใหญ่ และพรรคเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่คิดจะทำงานให้ประเทศได้พัฒนาไปในแนวทางที่ดีได้เข้ามาร่วมทำงานไปกับ เราถึงแม้ว่าขณะนี้หลายพรรคจะออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะได้ที่นั่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทางพรรคยังยืนยันที่จะวางเป้าหมายที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้งสิ้น 350 เขต ทั่วประเทศ เราให้ความสำคัญกับทุกเขตพื้นที่และยินดีจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนทุกคน และเชื่อว่าผลจากการ ทำงานการเมืองอย่างหนักลงพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าหาคนทุกกลุ่ม และรับฟังเสียงประชาชนผ่านศูนย์ประสานงานพรรคที่มีใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

“เรารวบรวมคนจากทุกกลุ่มภายใต้เจตนารมณ์เดียวกัน คือ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมาเป็นฐานเสียงที่สำคัญให้กับพรรค สำหรับวันนี้เป็นวันพิเศษและเป็นวันสำคัญของพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ได้ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการผมในฐานะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทและทีมบริหารพรรคทุกคนพร้อมแล้วครับ”

สำหรับนโยบาย "ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น 4 ช. 8 จ." นั้นประกอบไปด้วย 4 ช. ชัดเจนเพื่อคนไทย คือ

1. ชัดเจน พลเมืองไทยต้องใหญ่กว่านักการเมือง ซึ่งพรรคพลังท้องถิ่นไท จะเป็นพรรคการเมืองแรกที่จะสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนมีอำนาจตรวจติดตามการทำงานของนักการเมืองและหน่วยงานราชการชองรัฐ

2. ชัตดาวน์ ยาเสพติด จับจริง ลุยจริง ภายใน1ปี

3. ช่วงชิง อำนาจประกันสินค้าการเกษตรเป็นหน้าที่ของชุมชน-ท้องถิ่น จัดตั้งกองทุนยกระดับราคาสินค้าเกษตร ให้สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้ด้วยตนเองประชาชนทำหน้าที่แทนรัฐเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในท้องถิ่น

4. ชี้นำ สร้าง "เถ้าแก่น้อยในวัยเรียน" จัดให้มีหลักสูตรเรียนตามความถนัดและมีกองทุนสร้างอาชีพในวันเรียน

ขณะที่ 8 จ. จริงใจเพื่อท้องถิ่น คือ

1. จริงใจ เพิ่มพลังองค์กรท้องถิ่น-ท้องที่-ประชาชน ร่วมพัฒนาสังคมฐานราก

2. จริงจัง จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 19จังหวัด 8ท้องถิ่น เพิ่มรากแก้วประเทศไทย

3. จัดตั้ง 1 ล้านบาท ต่อชุมชนเปลี่ยนชีวิตคน กทม.

4. จัดสรร นำที่ดินของรัฐ 1 ล้านไร่ ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผลิตอาหารปลอดภัย

5. จัดการ สร้างเครือข่ายน้ำใต้ดิน 7,255 ตำบล ให้เกษตรกรมีน้ำเพาะปลูกตลอดปี

6. จัดหา พัฒนาพื้นที่ให้หาบเร่แผงลอย สู่อาชีพที่มั่นคง

7. จัดให้ ทุกชุมชนและท้องถิ่นได้เรียนฟรีหลายภาษา

8. จัดสร้าง ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ Startup และ SME แบบครบวงจรเพื่อคนรุ่นใหม่

No comments