Breaking News

ดีป้างัด 'เกมหมูป่า' ชวนน้อง ๆ มาค้นหาความลับ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการฯ

ดีป้าร่วมจัดงานวันเด็กงัด “เกมหมูป่า” กระตุ้นเรียนรู้มาท้าประลอง ดีป้าจัดเต็มกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาค้นหาความลับจาก “เกมหมูป่า” กระตุ้นเรียนรู้ ต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมขยายผลสู่ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมดี ๆ ที่พลาดไม่ได้ 12 มกราคม นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและร่วมสร้างเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาได้ให้ไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” วันเด็กปีนี้ ดีป้าจึงเข้าร่วมจัดงานวันเด็กในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

โดยจัดเกมกระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ และประกอบวิชาชีพด้านดิจิทัลได้ในอนาคต โดยที่นำมาให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ หมูป่า (Wild Boar : Thailand Cave Rescue) ใช้สโลแกนของที่ว่า “หมูป่า... ไม่ใช่แค่สนุก แต่ปลุกประเทศ”ด้วยพันธกิจหลักของดีป้า คือ การส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังมีความสนุกในการเรียนรู้ในลักษณ์ Beyond Technology เด็กวันนี้ต้องไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่ต้อง “สนุก มีความสุข และต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีได้” เรารู้ว่า Coding Skill คือ ทักษะที่สําคัญแห่งอนาคต ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่หลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายให้ เยาวชนของประเทศต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และต่อยอด อันจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างธุรกิจ ที่เป็น New S-Curve ใหม่ ๆ ในอนาคต ยิ่งเราสามารถสร้างเยาวชนของชาติให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้มากเท่าไร อนาคตของประเทศไทยจะมีโอกาสสดใสและเติบโตมากเท่านั้น ดังนั้น 5 ปีนับจากนี้ คือ หัวใจสําคัญใน การพัฒนาประเทศไทยสู่อนาคต

ดร.ณัฐพล กล่าวด้วยว่า เนื้อหาของ ยังส่งเสริมกิจกรรม “Coding” คือ พื้นฐานของโลกอนาคต ที่จะต่อยอดเทคโนโลยีในทุกระดับต่อไป” ในอนาคตอันใกล้ Coding จะไม่ใช่แค่ทางเลือกของผู้สนใจเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในองค์ประกอบ ต่างๆ ในการใช้ชีวิต และสร้างธุรกิจในอนาคต Coding เพราะเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านหุ่นยนต์, IOT, Machine Learning หรือ ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฝังด้านวิชาการอย่างเดียว ไม่ใช่คําตอบ “กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการกระตุ้นให้เกิดความการหายใคร่รู้” เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ (Curiosity) เปิดโอกาสให้ เยาวชนนําความรู้ มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทําให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจและอยากพัฒนาด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ เยาวชนของเรา” ผอ.ดีป้า กล่าว

ดร.ณัฐพล กล่าวด้วยว่า “เกมหมูป่า” ที่นำมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ดีป้าจะนำไปแจกให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ นำร่อง 300 โรงเรียน ภายในปี 2562 นี้ จึงขอเชิญผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจ พาน้อง ๆ เด็ก ๆ ให้ได้ลองสัมผัส และฝึกฝนทักษะการ Coding และ Programing ผ่านเกมหมูป่า มาร่วมสนุกกัน พร้อมรับของขวัญของที่ระลึกมากมายในงาน

No comments