Breaking News

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ต่อยอดงานวิจัยน้ำยาบ้วนปากหญ้าแฝก ผลิต 9,000 ขวดให้ผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก

 

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ วางแผนผลิตน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝกในระดับอุตสาหกรรม พร้อมต่อยอดสู่การศึกษาประสิทธิผลในผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นกลุ่มนำร่องจำนวน 9,000 ขวด เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝกว่า จากผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดหญ้าแฝกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฟันผุ โรคติดเชื้อในคลองรากฟัน โรคปริทันต์และยับยั้งเชื้อราในช่องปากของกลุ่มคนทั่วไปและผู้สูงอายุนั้น

ในปีงบประมาณ 2566 มูลนิธิฯ จึงมีแผนดำเนินการผลิตน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝกในระดับอุตสาหกรรม พร้อมต่อยอดสู่การศึกษาประสิทธิผลในผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาการดูแลสุขภาพในช่องปาก เป็นกลุ่มนำร่อง จำนวน 9,000 ขวด เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาทางทันตกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟันได้ รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาการดูแลสุขภาพช่องปาก

เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมกล่าวต่อว่า โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝกเพื่อรักษาคลองรากฟัน เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “หญ้าแฝกสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทันตแพทย์ลองไปคิดดูว่าทำอะไรได้บ้างแล้วมาเล่าให้เราฟัง”

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ จึงสนองพระราชดำริ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก เริ่มจาก “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝกเพื่อรักษาคลองรากฟัน” โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนหญ้าแฝก และร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคิดค้นสูตรน้ำยาบ้วนปากต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้ผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว ล่าสุด สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ Lot. แรก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช

โดยการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้เลขที่ใบรับรองการจดแจ้ง จากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว โดยการวิจัยและการผลิตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) การผลิตน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก “ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาการดูแลช่องปาก ในกลุ่มนำร่อง จำนวน 9,000 ขวด ครั้งนี้ จะทำให้งานวิจัยที่ทำขึ้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ” เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมกล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : @dent_in_found โทรศัพท์ 062-549-8146,
02-3182351-5 ต่อ 1403,1416 หรือติดตามได้ที่
Websitewww.dent-in-found.org
Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

No comments