Breaking News

Harmony Wazzadu จับมือ Wazzadu.com และ Netizen ร่วมกันสร้าง Future City Forum 2022 แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนเมืองที่ดีสู่อนาคต

Wazzadu.com, Netizen, Huawei และ Harmony Wazzadu จับมือร่วมกับงาน WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ ร่วมจัดฟอรั่มเมืองแห่งอนาคต ประจำปี 2565 “Future City Forum 2022” เป็นงานฟอรั่มที่จะพาคุณสู่การมาส่องแนวคิดการพัฒนาเมืองในอนาคตร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Tech for Better Living เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี

ภายใน “Future City Forum 2022” เต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยพัฒนาเมืองที่น่าสนใจ อาทิ พบกับ Keynote Speakers ที่เป็นนวัตกรรมตัวจริงในด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนเมืองที่ดีสู่อนาคต จัดขึ้นภายใต้ WOW (Wonder of Well-Being City) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่”

WOW (Wonder of Well-Being City) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” จัดขึ้นโดยการร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามฯ และอมรินทร์กรุ๊ป มุ่งหวังให้งานเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ในการเปิดพื้นที่สำหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย CEO แทรนดาร์ อะคูสติกส์ และ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้ที่ได้นำเทคโนโลยี Future City จากทาง Huawei และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics) เข้ามาจัดแสดงภายใน Future City Forum 2022 โดยเนื้อหาหลักในงานจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในอาคารสำหรับอนาคต ที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

คุณศิรินทรา จิตตราวงศ์ CEO บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในนาม Harmony Wazzudu กลุ่มเครือข่ายพันธมิตร ผู้นำนวัตกรรมสินค้า Future Eco System จะมาร่วมจัดแสดงภายใน “Future City Forum 2022” โดยจะนำ Sustainable Buildings มาเสนอ

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO and Founder ‘Wazzadu.com’ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทรานส์ฟอร์มแบรนด์และธุรกิจ โดยมีผลงานการวิจัยโมเดลการประเมินมูลค่าแบรนด์เพื่อการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่อนาคต โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นั้นต้องขับเคลื่อนจากภาครัฐและธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ยุค Green Economic เราต้องคิดแล้วเตรียมพร้อมการปรับตัวสู่ยุค Green Transformation อย่างไร? เพื่อให้ธุรกิจสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ และที่สำคัญหากไม่ปรับจะส่งผลเสียหายทั้งต่อธุรกิจเองและโลกใบนี้แน่นอน

ไฮไลท์ของ Future City Forum 2022 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ เราจะได้พบกับ Keynote Speakers ที่เป็นนวัตกรตัวจริงในด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนเมืองที่ดีสู่อนาคต ได้แก่

คุณกฤษณ์ คุนผลิน จากบริษัท Future STEAM ซึ่งเป็นผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Space & Rocket Center) ในประเทศไทย มาฉายภาพในการพัฒนาเมืองโดยอาศัยเทคโนโลยีอวกาศ (Space Tech) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคตต่อการแก้ปัญหา Climate Change

ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอกสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด์ เอ็ม ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) อาคารประหยัด

ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าอาคาร วิศวกรรมความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานงานทางวิศวกรรมร่วมกับสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานภาครัฐ

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย จากบริษัท Netizen และบริษัท แทรนดาร์ อะคูสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวน์ และระบบไอทีสำหรับองค์กร และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ระบบอะคูสติกกันเสียง กันไฟ เป็นที่ปรึกษาด้าน Acoustic for Well Standard ให้กับโครงการชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยจะมาบรรยายถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีในอาคารที่สำคัญในอนาคต ที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

คุณศิริพงค์ วิมานทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในนาม Harmony Wazzadu กลุ่มเครือข่ายพันธมิตร แง่คิดถึงวัสดุเป็นสิ่งใกล้ตัวมาก ๆ กับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง ดังนั้น Wellbeing Materials สำคัญอย่างไร ? และมีอะไรบ่งชี้มาตรฐานความเป็น Wellbeing Materials ในการทำให้ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม

สีจระเข้ กับสีเทคโนโลยี กราฟีน ทาสีที่ดูดซับคาร์บอน เท่ากับปลูกต้นไม้ และ SCG ที่เป็นห่วงปรากฎการณ์ขยะล้นโลก แนวคิดพัฒนานวัตกรรมวัสดุที่สามารถย่อยสลายและหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกของวัสดุที่จะเข้ามามีบทบาทต่อเมืองทั้งเมืองได้ในอนาคต

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO and Founder ‘Wazzadu.com’ และ รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประกาศความร่วมมือด้าน Wazzadu Green Lab โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุศาสตร์ร่วมกับงานด้านสถาปัตย์สู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ประเทศแรกในภูมิภาค และได้เปิดตัววัสดุแห่งอนาคตในงาน ได้แก่ ผลิตกราฟีนจากขยะเพื่อหมุนของเหลือทิ้งสู่วัสดุมูลค่าสูง และแก้วแบตเตอรีกักเก็บพลังงาน สำหรับพัฒนาแบตเตอรีรุ่นใหม่ที่จุพลังงานได้มากขึ้น ปลอดภัย ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสร้างบริการวิจัยและให้ตราการันตีสินค้าด้านวัสดุกรีนสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมด้านวัสดุศาสตร์สามารถขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น
  3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและเจ้าของโครงการในการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานกรีน
  4. เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยลดสภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมด้าน Circular Materials

เตรียมพบกับ “Future City Forum 2022” กันได้ที่งาน WOW (Wonder of Well-Being City) 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเบญกิติ กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับ Harmony Wazzadu
Harmony Wazzadu คือ กลุ่มเครือข่ายพันธมิตรผู้พลิกโฉมวงการวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของ 7 บริษัทชั้นนำด้านวัสดุก่อสร้างที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย ได้แก่ Trandar Acoustics, Microfiber, Ocean Newline, Solumat, SJJ Group, Delight และ Artifact ร่วมกับ media partners 3 ราย ได้แก่ Wazzadu.com, The Founder X และ BAANDY ที่มีแนวคิดร่วมกันในการปฏิรูปวงการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการก่อสร้างตั้งแต่ต้นน้ำ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การควบคุมงาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา ตอบโจทย์กลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มลูกค้าที่มองหาวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้าน อาคาร คอนโด ที่พักอาศัยแบบครบวงจร

ติดตามข่าวสารของ Future City Forum 2022 ได้ที่
https://www.facebook.com/harmonywazzadu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Khun Wanichaya (คุณตู่)
Tel: 098 279 5512 E-mail: wanichaya@trandar.com

No comments