Breaking News

เปิดตัวโครงการ “Thailand Accelerator” มุ่งเน้นช่วยสตาร์ทอัพระดมทุน เร่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมผนึก 25 พันธมิตร ผลักดันสตาร์ทอัพสู่เวทีระดับภูมิภาค

 

ครั้งแรก! ในประเทศไทยกับการเปิดตัวโครงการ “Thailand Accelerator” มุ่งเน้นช่วยให้สตาร์ทอัพไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดมทุนได้ และเร่งให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้การผนึกกำลังความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่จากพันธมิตรภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐ และ Mentor ระดับโลก เพื่อเป็นสะพานเชื่อมพาสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เวทีระดับภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565 พร้อมประกาศผลการคัดเลือก 10 บริษัทผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ในเดือนมกราคม 2565

นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Techsauce Media ได้เผยว่า “การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Funding) มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เติบโตและไปต่อได้ จากข้อมูลของ Techsauce Startup Directory บ่งชี้ว่าทิศทางการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 แม้ยอดเงินระดมทุนจากดีลทั้งหมดนั้นสูงขึ้น เพราะมีดีลใหญ่เกิดขึ้น แต่ในภาพรวมจำนวนดีลนั้นกลับลดลง และจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในสตาร์ทอัพที่โตในระดับหนึ่งแล้ว ทำให้ Techsauce ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ (Tech Ecosystem Builder) เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดตั้งโครงการ Thailand Accelerator ขึ้นเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพทั้งไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถระดมทุนได้ และสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านทรัพยากรและเครือข่ายระดับโลกที่สั่งสมมากว่า 10 ปีของเรา”

นายชาล เจริญพันธ์ Program Director โครงการ Thailand Accelerator เผยว่า “Accelerator เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกประเทศทั่วโลก เพราะจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถเติบโตได้เร็วขึ้น ทั้งในเชิงของฐานลูกค้าและรายได้ สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Thailand Accelerator” ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTHEAST ASIA) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่แล้ว และอยู่ในการระดมทุนระดับ Seed หรือ Pre Series-A โดยกลุ่มธุรกิจที่โครงการ Thailand Accelerator มุ่งเน้น ใน Batch 1 คือ สตาร์ทอัพด้าน Impact & Climate Tech , Software as a service (SaaS) , และกลุ่มเทคโนโลยีด้าน AI & Machine Learning”

ในโครงการ Thai Accelerator สตาร์ทอัพจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (Mentor) ที่จะมาให้คำปรึกษา อาทิ

• William Bao Bean General Partner at SOSV และ Managing Director of Orbit Startups
• Michelle Duval Founder และ CEO FingerPrint 4 Success
• Marvin Liao Partner of Diaspora Ventures และ Former Partner 500 Startups
• Chris Yeh ผู้แต่ง Blitzscaling และ Co-Founder Blitzscaling Academy
• Neal Cross Co-founder และ Chairman of Picture Wealth
• Jacob Greenshpan UX Strategy Consultant, GreenShpan Innovation
สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://thailandaccelerator.com/ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565 และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และเติมเต็มศักยภาพเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานในงาน Techsauce Global Summit 2023

รายละเอียดของโครงการ Thailand Accelerator มีดังนี้
• เปิดรับสมัครชุดที่ 1 (Batch 1) ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565
• คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ราย ในเดือนมกราคม 2566
• สตาร์ทอัพที่ถูกคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2566
• นำเสนอผลงานต่อนักลงทุน (Demo Day) ในเดือนพฤษภาคม 2566
• สตาร์ทอัพที่เข้าโครงการจะได้นำเสนอผลงานในงาน Techsauce Global Summit 2023

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
• เป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTHEAST ASIA)
• มีบริการ (Service) /ผลิตภัณฑ์ (Product) แล้ว
• เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วง Seed จนถึง Pre Series-A

ทั้งนี้โครงการ Thailand Accelerator ยังได้ผนึกกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศกลุ่มแรก กว่า 25 รายเพื่อร่วมขับเคลื่อน Startup Ecosystem และโครงการนี้ ได้แก่ กองทุน 500 Tuktuks, Amazon Web Services, Baker & Mckenzie Thailand, Beacon Venture Capital, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), Disrupt Technology Venture, ECG Venture Capital, Krungsri Finnovate, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), Openspace Ventures, ORZON Ventures, PeerPower, SCB 10X, Singha Ventures, True Digital Park, Technode Global, สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, True Incube, สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), Fingerprint for Success, Hello Tomorrow Asia Pacific, Jumpstart, Orbit Startups, WHub

โครงการ Thailand Accelerator ยังคงเปิดรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์และสนับสนุนโครงการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ accelerator@techsauce.co

No comments