Breaking News

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ GISBH พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมองค์กร และศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย


ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม GISBH หรือ “โกลบอล อิควาน” เครือข่ายธุรกิจอิสลามที่ใหญ่ที่สุด มีฐานใหญ่ อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87

นำโดย พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รอง เสธ.มทบ 41 พร้อมด้วย คุณชดา บูรณะพิมพ์ ผู้บริหารจากบริษัท Buy Now, คุณรชต ลาตีฟี ผู้บริหารจากบ. LTF Coffee นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เข้าเยี่ยมชมกิจการของ GISBH โดยได้รับเกียรติจาก DATO’ LOKMAN HAKIM PFORDTEN ประธาน GISBH พร้อมด้วย Tuan Hasnan ABD Hamid, Tuan Adib Attamimi Asaari และผู้บริหารระดับสูง

.com/blogger_img_proxy/


พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รอง เสธ.มทบ 41
 ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 สน.) ดูแลพื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอีก 4 อำเภอ คือ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา 

.com/blogger_img_proxy/

DATO’ LOKMAN HAKIM PFORDTEN ประธาน GISBH  

%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%98%20%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C

พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รอง เสธ.มทบ 41 ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 สน.) ได้พบปะพูดคุยกับ DATO’ LOKMAN HAKIM PFORDTEN ประธาน GISBH  พร้อมด้วย ผู้บริหาร จาก GISBH  

3%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C

อาจารย์สมาพล และซัน (เฟาซีย์)   ผอ.โรงเรียนอิสลามพัฒนาภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบริษัท GISBH  อาจารย์อาคม โสมนัส (มะรูฟ)  อาจารย์สุพันธ์ ขนแดง (ฮุเซ็น) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบริษัท GISBH ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

.com/blogger_img_proxy/

รชต ลาตีฟี – DATO’ LOKMAN HAKIM PFORDTEN ประธาน GISBH

%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%201

GISBH มีรูปแบบการบริหารงานตามระบอบอิสลาม แนวคิดของ GISBH คือ การสร้างธุรกิจฮาลาลโดยมุสลิม ซึ่งมีแนวคิดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีธุรกิจครอบคลุมครบวงจร มีสาขามากกว่า 100 สาขาทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ของประชาชน โดยเฉพาะที่สังคมอิสลามตามหลักความรักซึ่งกันและกันในทุกเชื้อชาติศาสนา โดยมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีบริษัทลูก 10 บริษัท ดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยมีธุรกิจต่าง ๆ มากกว่า 500 ธุรกิจ 

นอกจากจะมีร้านอาหาร เบเกอรี่แล้ว ยังมีโรงงาน ซักรีด คลินิค ร้านบูติก ร้านตัดเสื้อ ตลอดจน ในเรื่องของการศึกษา ที่มีตั้งแต่ระดับเนิร์สเซอรี่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนสาขาต่างประเทศ พยายามให้มีสาขาในทุกทวีป หรือหากไม่มีก็จะส่งตัวแทนไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสังคมที่นั่น กับผู้นำ และองค์กรศาสนา ทั้งใน ออสเตรเลีย รัสเซีย โดยมีเป้าหมายหลักคือ การกลับคืนสู่พระเจ้า

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87
ceo%20%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2
.com/blogger_img_proxy/
%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%202%20%E0%B8%84%E0%B8%99
.com/blogger_img_proxy/
%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%81%204%20%E0%B8%84%E0%B8%99
%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8B
%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%84
.com/blogger_img_proxy/
2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87

คุณชดา บูรณะพิมพ์ ผู้บริหารจากบริษัท Buy Now

และในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมในงาน วันปีใหม่ของศาสนาอิสลาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองมงคลสมรส100 คู่รัก รวมทั้งงานเตรียมความพร้อม เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซีย ในวันที่ 30 ต.ค. 2565 ที่จะถึงนี้  โดยบรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรมบนเวที จากนักร้องขับลำนำอัลนาซีร ที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ การชี่ม้า และการยิงธนู   รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้เลือกชม เลือกซื้อ  กันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของ GISBH นอกเหนือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการตามหลักการอิสลาม หลักฮาลาลขายไม่แพงแล้ว ก็ยังเน้นการทำกิจกรรม ขัดเกลาจิตใจ ฟื้นฟูจิตวิญญาณ ด้วยวิถีการดำรงชีวิตอิสลาม ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับ และหากเกิดปัญหาใน GISBH ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ครอบครัว ปัญหาของลูก ๆ ภรรยา หรือ ปัญหาวัยรุ่น  GISBH ก็พร้อมช่วยกันแก้ไข โดยจะมีทีมเฉพาะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับบรรดาผู้นำ นั้น จะทำการดูแลพัฒนา และฟื้นฟูจิตวิญญาณ ของทุกคนในองค์กรที่ทำกันเป็นประจำในทุกวัน สำหรับแนวการทำธุรกิจเป็นไปตามหลักอิสลาม คือ เป็นศาสนาแห่งสันติสุข การทำการค้าจึงยึดมั่นในมุมของศาสนา ไม่สร้างความลำบากให้แก่ผู้อื่น

%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88

“และถ้าผมลืม ท่านตักเตือนผม ถ้าท่านลืม ผมตักเตือนท่าน เราอยู่ผืนแผ่นดิน ถ้าไม่มีองค์กรใด หรืออยู่ตัวคนเดียว หรือครอบครัวของเรา ยากเหลือเกินที่เราจะทำให้เราอยู่ในรูปแบบของอิสลาม ดังนั้น อัลเลาะฮ์ จึงสั่งให้ต่างคนต่างตักเตือนกัน เพื่อจะยกระดับ จิตวิญญาณของมนุษย์ ปรับปรุงจิตวิญญาณของเราทุกคน GISBH จึงมีกิจกรรม ปรับปรุงจิตวิญญาณในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ โดยมีการอบรม บรรยาย อบรมประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน” ประธาน GISBH กล่าวทิ้งท้าย

%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
.com/blogger_img_proxy/

Tuan Hasnan ABD Hamid

3%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%86%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87


พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร
 รอง เสธ.มทบ 41 กล่าวว่า ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางว่า ในการมาเยี่ยมชมกิจการของ GISBH  ในครั้งนี้  เนื่องจากองค์กรดังกล่าว เป็นที่สนใจในเรื่องของการดูแลทีมงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะการให้ความรู้ การดูแลในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ผู้นำทางด้านศาสนา มีความครบถ้วนรอบด้าน จนสามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงสามารถที่จะช่วยเหลือสังคม ตั้งแต่คนในครอบครัว สังคมที่เล็กที่สุด ให้มีความกินดีอยู่ดีและเป็นคนดีในสังคมได้ 

รวมถึง เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลสำคัญในประเทศมาเลเซีย ในเมื่อเรามีโอกาสได้มาศึกษาดูงาน เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในองค์กรของ GISBH แล้วหลังจากนี้ คงจะได้ประสานงานร่วมกัน ระหว่าง GISBH กับทาง ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ในหลายๆด้าน เช่น ด้านผู้นำศาสนา หรือในมุมของผู้นำทางสังคม ซึ่งในภาคใต้ มีความหลากหลายในด้านการทำงาน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือ เพื่อความสงบสุขและสันติภาพ  Love and Care ต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เอง ก็มีพันธกิจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ให้แก่พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ ด้วยหลักการ 3 ด้าน คือ ให้รู้ ก็คือการให้การศึกษารวมถึงการให้ผู้นำศาสนา เป็นผู้สื่อสารให้ความรู้ในโรงเรียน รวมถึงการเติมเต็มวิชาชีพให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้ ให้รัก ด้วยการสร้างความสามัคคีของประชาชน จึงไปสอดคล้องพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ให้เข้าใจ เมื่อได้รู้ เข้าถึง และเกิดการพัฒนา ซึ่งก็ตรงและสอดคล้องกับการบริหารงานของ GISBH

ขอขอบคุณ พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รอง เสธ.มทบ 41 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และ คุณชดา บูรณะพิมพ์ รายการที่นี่สุขภาพดี สถานีเสียงสามยอด สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

No comments