Breaking News

ผู้การฯ คัมภีร์ เป็นประธานงานมหาสังฆทาน สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลจุลมณีเสิงสาง

      นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นประธาน “งานบุญมหาสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ” ของโรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสางเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมชักจูงให้เยาวชนทำความดีและกระทรวงศึกษาบรรจุหลักสูตรพระพุทธศาสนาเป็นนโยบายของชาติ

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวว่า วันนี้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานบุญมหาสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ของโรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานบุญมหาสังฆทาน วัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการดำเนินกิจกรรม ตามประเพณีชาวพุทธตามโครงการฝึกฝนผู้นำพันธุ์พุทธอย่างยั่งยืนของโรงเรียนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป

“งานบุญมหาสังฆทานในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ถือเป็นงานทีดีเพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่สร้างบุคลากรกล่าวคือเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต” ทั้งนี้ เรื่องของการศึกษาดีที่สุดคือมาจากภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นต้องใช้ทุกกระบวนการในการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเทศไทยมีศาสนาพุทธเหมือนเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลก ดังนั้นกระบวนการต่างๆ ในการเข้าใจในหลักธรรมเพื่อกระจายเข้าสู่ลูกหลานจะทำให้เขาเป็นคนดีในอนาคต ซึ่งถ้าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมจะสร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้แก่ประเทศ

ผู้การฯคัมภีร์ กล่าวถึงหลักสูตรของพุทธศาสนาว่า ควรเป็นนโยบายของรัฐบาล หรือ นโยบายของชาติ ซึ่งแต่เดิมการก่อตั้งของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ ร.5 ท่านทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าให้ตั้งโดยมีพระภิกษุเป็นครูคนแรกนำความรู้มาสอนกับเด็ก ดังนั้นสมัยก่อนจึงนิยมส่งบุตรหลาน รวมถึงพระมหากษัตริย์ยังส่งพระโอรสมาศึกษาในวัด ศึกษาธรรมะ แต่พอมาช่วงหลังมีการศึกษาสมัยใหม่มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทำให้ไม่มีการศึกษาแบบเดิม “อยากจะฝากถึงเยาวชนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการทำความดี รวมถึงความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องจริง ซึ่งหลายเรื่องอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าได้ลองปฏิบัติหรือลองศึกษาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วจะเชื่อว่า เป็นความเชื่อที่เหนือจากการศึกษาของโลกทั่วไป ทำไมต่างประเทศจึงให้ความสำคัญโดยเฉพาะวิชาของพระพุทธศาสนายิ่งกว่าศาสนาทั่วไปซึ่งเป็นเหมือนปรัชญา ทั้งนี้ถ้าเด็กๆ เข้ามาใส่ใจมากขึ้นก็จะช่วยให้กิจการพระพุทธศาสนา หรือ กิจการที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่ออนาคตได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่เรื่องคุณธรรมแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงสามารถพิสูจน์ได้โดยทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้ทุกเรื่อง” ผู้การฯคัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

หากท่านใดสนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง สามารถโอนเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 983-2746620 ชื่อโรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

No comments