Breaking News

ถวายชุดโคมไฟโซล่าเซลล์-แมส ณ วัดป่าคัมภีร์ ตำบลหนองไผ่ล้อม

 

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ ถวายชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์อัจฉริยะ และหน้ากากอนามัย ให้กับ พระปณิธิอธิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าคัมภีร์ ณ วัดป่าคัมภีร์ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

SkyMed #SkyCrop #SkyMedPremium #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #วัดป่าคัมภีร์ #หนองสองห้อง #ขอนแก่น #คัมภีร์ #ไฟโซล่าเซลล์ #หน้ากากอนามัย

No comments