Breaking News

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก (AORTOR GLOBAL MARKETING) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้า

 

​       เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่อาวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ขอนแก่น นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้มอบหมายให้ นางสาวทิศา เกิดสมบุญ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนกล่าวถึงการจัดงาน AORTOR Business Matching at Khonkan ว่าโครงการของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก นั้น ดำเนินการภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบรอบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ส่งสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนโดยได้ดำเนินการจัดโครงการนี้นับเป็นครั้งที่ ๗ ได้ดำเนินงานไปแล้วที่ สำนักงานใหญ่องค์การตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม่ และในครั้งนี้ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

​โดยทางองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนา Business Matching เพื่อพัฒนาและส่งเสริมตลาดในการกำกับดูแลขององค์การตลาด รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นกลไกในการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่ดีแล้ว ยังพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม และมุ่งพัฒนาตลาดขององค์การตลาดให้เป็น Marketing and Trading ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรเครือข่าย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายในงานวันนี้มีการสัมมนาให้ความรู้ด้านการส่งออกสินค้าไทยไปยัง ๕ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐมัลดีฟ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศตุรกี ประเทศบาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ สาธารณรัฐนาอูรู


นายสุเทพ มณีโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ​

ด้านนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “AORTOR Business Matching at Khonkan” กล่าวว่าในปัจจุบันนี้การส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ควรได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนา เพื่อให้สินค้าไทย สินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสและช่องทางจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และสามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้อีกด้วย


​สำหรับโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก (AORTOR GLOBAL MARKETING) ทางองค์การตลาดยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

No comments