Breaking News

กระแสตอบรับดี! นิวโรจีเนียส เดินหน้าเปิดหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้ประกอบการ ฝึกเรียนรู้เกมธุรกิจได้อย่างเฉียบขาด

 

​คุณดำรง พิณคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด สถาบันที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบความคิดของมนุษย์ และผู้คิดค้นหลักสูตร GeniusX หลักสูตรที่มุ่งเน้นการวางแผนตามหลักแห่งความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล (Personalize) เปิดหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่องหลังจากกระแสตอบรับดีทั้ง 3 รุ่น โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมองของผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการไทยอย่างชาญฉลาด พร้อมดึงศักยภาพและความสามารถ
ที่ซ่อนอยู่ภายใน ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกแห่ง Disruption ผ่านการเรียนรู้หลักสูตร GeniusX ทั้งหมด 14 หัวข้อ โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2565 ผ่านช่องทาง https://www.neurogenius.com/geniusx/x4

โดย คุณดำรง พิณคุณ กล่าวถึงหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development นี้ว่า “หลักสูตร GeniusX Brain Skill Development จัดขึ้นมาแล้ว 3 รุ่น และกำลังเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะสมองให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นศักยภาพของตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดของสมองให้สามารถค้นพบความอัจฉริยะต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใน โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความแตกต่างของสมองและระบบความคิดของแต่ละคน ให้สามารถอ่านเกมธุรกิจได้อย่างเฉียบขาด มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำพาองค์กรก้าวข้ามผ่านโลกแห่งการแข่งขันได้ด้วยด้วยหลักการ GeniusX สุดยอดทักษะแห่งอนาคต”

“หลักสูตร GeniusX จะช่วยให้ผู้คนสามารถค้นพบศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อพัฒนาทุกทักษะของตนเองได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์สมองและเรียนรู้ระบบความคิดของผู้อื่นให้สามารถอ่านคนได้ ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกแห่ง Disruption ด้วยการเรียนรู้หลักสูตร GeniusX ทั้งหมด 14 หัวข้อ”

หัวข้อหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4
​X1​Relation Brain​​อ.ดำรงค์ พิณคุณ​ ​7 ต.ค. 65
​X2​Negotiation Brain​คุณเอกพล พงศ์สถาพร​​​21 ต.ค. 65
​X3​Future Strategy ​​รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์​28 ต.ค. 65
​X4​Marketing Brain​​ผศ. ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์​ ​4 พ.ย. 65
​X5​Management Brain​คุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ​11 พ.ย. 65​
X6​Decision Brain​ ​ทำกิจกรรมที่พัทยา​ ​18-20 พ.ย. 65
​X7​Digital Brain​​อ.ดำรงค์ พิณคุณ​​​ 2 ธ.ค. 65
​X8​China Brain​ ​รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์​ ​ 16 ธ.ค. 65​
X9​Intelligence Brain ​คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ​ 23 ธ.ค. 65
​​& Leader Brain​​คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว​​
X10​Japan Trip​​ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น​​12-15 ม.ค. 66
​X11​Strategy Brain​​ดร.ธนัย ชรินทร์สาร​ ​20 ม.ค. 66
​X12​Transformation Brain ​คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์​27 ม.ค. 66
​X13​Wisdom Brain​​อ.ดำรงค์ พิณคุณ​​​3 ก.พ. 66
​X14​GeniusX Brain​​อ.ดำรงค์ พิณคุณ​​ 10 ก.พ. 66

​“กระแสตอบรับจากที่เปิดมาทั้ง 3 รุ่น ปีนี้คนส่วนใหญ่ตื่นตัวเรื่องพัฒนาตนเอง Upskill และ Reskill จึงเป็นเรื่อง ที่คนสนใจมากครับ โดยเฉพาะหลักสูตร GeniusX เราเป็นเรื่องใหม่ “Brain Skill Development” เป็นการสร้างทักษะระบบความคิดใหม่ในด้านการบริหารจัดการและทักษะเชิงกลยุทธ์ โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นด้าน NeuroScience for Business คือการนำวิชาประสาทวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผมอยากให้ผู้อบรมนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในองค์กรให้มากๆ ครับ เพราะวิธีคิดที่ได้เรียนรู้จาก GeniusX ได้ช่วยผู้บริหารหลายท่านในการจัดการคนและพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี หลักสูตร GeniusX จะมาช่วยสร้างระบบคิดใหม่ในการทำธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับโลกหลังวิกฤตโควิด-19 และยุค Disruption ฝ่าวิกฤต เข้าสู่โลก Digital อย่างเต็มรูปแบบครับ”

โดยรายละเอียดการเรียนหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development เรียนทุกวันศุกร์ ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2565 https://www.neurogenius.com/geniusx/x4 ค่าอบรม 150,000 บาท รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศ 3 วัน 2 คืน และประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน

No comments