Breaking News

การเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง สกพอ. อบจ.ระยอง และกรมประมง จับมือดำเนินโครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลภาคตะวันออก

 

การเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง สกพอ. อบจ.ระยอง และกรมประมง จับมือดำเนินโครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลภาคตะวันออก จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่ อีอีซี หนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน เพิ่มปริมาณสัตว์ทะเล โดยไม่พึ่งพางบประมาณรัฐ พร้อมสร้างกิจกรรมปล่อยสัตว์ทะเล กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
โทร. 065 969 6106
E-mail : rayongtourist@admin

No comments