Breaking News

ทีเซลส์ ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์ เปิดงาน Bio Asia Pacific 2022 พร้อมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL ตั้งแต่วันนี้ -16 กันยายน ศกนี้ ที่ ไบเทค

         เปิดงานอย่างเป็นทางการ สำหรับงาน Bio Asia Pacific 2022 (ไบโอ เอเชีย แปซิฟิค 2022) ซึ่ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (VNU Asia Pacific) และเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น พร้อมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL (ไทยแลนด์ แลป อินเตอร์เนชั่นแนล) และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 (ฟิวเจอร์ เคม อินเตอร์เนชั่นแนล 2022) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน ศกนี้ ที่ไบเทค บางนา และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bioasiapacific.com 

ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ
ผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ผู้ก่อตั้งและประธาน คนแรกของ APEC Life Sciences Innovation Forum และ Board of Director ของบริษัท Anthrocell เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน อาทิ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, อิกอร์ ญาน เพาก้า,วิกรม กรมดิษฐ์, ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, ดร.ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร, ยงยุทธ กิดาธนพนต์ ร่วมงาน ณ บริเวณ LAB & Bio Square ฮอลล์ EH 102 ไบเทค กรุงเทพฯ

 


ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์
รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ในครั้งนี้ มีแนวคิดสำคัญ คือ Power of Collaboration in Pushing Forward the Life Sciences เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพลังความร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตอกย้ำให้เห็นว่างานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ งานวิจัยหลายชิ้นได้ถูกนำมาพัฒนาเพื่อการป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟู เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจ 


คุณอิกอร์ ญาน เพาก้า

ทีเซลส์ จึงได้ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วยเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยจากห้องแลปสู่การใช้งานจริง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายของระบบสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ตลอดจนต่อยอดสู่การเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


โดยการจัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 กันยายน ศกนี้ มีทั้งรูปแบบ On-Site ณ ฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา และในรูปแบบ Online บนแพลตฟอร์ม https://bioasiapacific.com/  ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญของไทยและนานาชาติกับหลากหลายหัวข้อด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น Lesson Learned from COVID-19:Innovations for the Next Pandemic, Thailand Medical Technology Landscape, 2022 Thailand Life Sciences Industry Updates , MedTech Trends to Watch in 2022, Kick-Off ความร่วมมือ TCELS & LIVE FINCORP (LiVE platform), Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries Regulatory Sciences กับการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยเพื่อเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ อาทิ Pitch & Partner และ Company Presentations การเปิดพื้นที่นำเสนอแนวคิดและแผนงานธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยออกสู่ตลาด, กิจกรรม One-on-One Partnering การแสวงหาความร่วมมือในหลากหลายมิติเพื่อต่อยอดสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และการลงนาม MOU ระหว่างองค์กรชั้นนำเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งการจัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ในครั้งนี้ ได้จัดร่วมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 งานแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้การจัดงานครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพได้อย่างครบวงจร

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน Bio Asia Pacific 2022 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bioasiapacific.com และงาน Thailand LAB INTERNATIONAL - FutureCHEM INTERNATIONAL 2022  https://www.thailandlab.com/

No comments