Breaking News

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กับภารกิจงานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม

 

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์

13 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบุคลากรที่สำคัญท่านหนึ่งที่เราจะต้องกล่าวถึงคือ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ หนึ่งในทีมแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นผู้ถวายการใส่รากพระทนต์เทียมให้พระองค์ท่าน จนนำมาสู่การพัฒนาเรื่องรากฟันเทียมไทย ซึ่งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำขึ้น รวมทั้งยังนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นการพัฒนา ในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวถึงที่มาของการพัฒนารากฟันเทียมไทยว่า ใช้เวลาประมาณ 15 ปี นับจากที่ทีมทันตแพทย์ประจำพระองค์ถวายการใส่รากพระทนต์เทียม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริมาว่า คนที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาล 30 บาททำได้หรือไม่ จากนั้นจึงมีการทำการวิจัยและพัฒนารากฟันเทียมไทยขึ้นมา โดยมีผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง หรือ ADTECH หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำผลวิจัยมาต่อยอดจนสามารถผลิตรากฟันเทียมไทยออกมาให้บริการแก่ประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านทันตกรรม

ปัจจุบันมีการตั้งโรงงานรากฟันเทียมไทย รุ่น RPK โดยกระบวนการผลิตควบคุมและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบคุณภาพมาตรฐานการจัดการการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 และมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องแพทย์ (Good Manufacturing Practice ) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผศ.ทพ.วิจิตรให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ซึ่งเกิดจากงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ทำเครื่องมือแพทย์แค่รากฟันเทียม หลังจากนั้นก็เพิ่มเติมออกมาเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องเหล็กดามกระดูกข้อต่อขา เรื่องเหล็กดามกระดูกหักของคนและของสัตว์ด้วย ยังมีเพลทและสกรู รากเทียม ซีเอฟไอ (CFI) คือรากเทียมบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้า

ทั้งนี้ หลักของการทำวิจัยในแต่ละเรื่องเน้นว่าต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของประเทศและปัญหาของประชาชนเป็นหลัก และงานวิจัยและพัฒนาที่ทำขึ้นมา ทางมูลนิธิฯ มีแผนงานที่ต้องดำเนินการต่อแบบครบวงจร กล่าวคือ เมื่อสามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้แล้ว ก็ต้องมีการสร้างงานวิชาการ มีผลการวิจัยรองรับ มีการประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และผลงานแพร่หลาย รวมทั้งทำหน้าที่เป็น Training Center ให้กับทันตแพทย์เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยอีกด้วย

นี่คืออีกบทบาทหนึ่งของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่สำหรับงานด้านทันตกรรมของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแนวทางให้ไว้นั่นเอง

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่

https://www.dent-in-found.org

Facebookhttps://www.facebook.com/dentalinnovation40

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

No comments