Breaking News

เยี่ยมเยือน-มอบสิ่งของให้ชาวบ้านกุดปลาดุก

 

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ศูนย์กุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ พร้อมกับพบปะพูดคุยกับชาวบ้านความปรองดอง รวมถึงปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมอบหน้ากากอนามัย หมอนและชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์อัจฉริยะให้กับชาวบ้าน

No comments