Breaking News

เยี่ยมชม-ถวายปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

     นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และถวายปัจจัยจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูจารุปริยัติการ ฉายาจารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น เป็นผู้รับมอบ

SkyMed #SkyCrop #SkyMedPremium #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา #ม่วงสามสิบ #อุบลราชธานี #คัมภีร์ #อุบลฯ #คณะปวงชน #สภาประชาชน #หนองขุ่น

No comments