Breaking News

สสว. ผนึกหอการค้าไทย ติดอาวุธผู้ประกอบการสู่ธุรกิจ Next Normal

    สสว. จับมือ หอการค้าไทย ประกาศความสำเร็จแคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ชูศักยภาพสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่พร้อมก้าวสู่ธุรกิจอนาคต

นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นหลากหลายและรวดเร็ว วิถีชีวิตใหม่ที่ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทต้องปรับตัว โดยสสว. ได้ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE) จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จริง รวมถึงสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันสินค้าและบริการสู่ธุรกิจ Next Normal พร้อมทั้งทดลองตลาดด้วยแคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ซึ่งสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการร่วมกับ สสว. มาโดยตลอด

“ผู้ประกอบการใหม่ทั้ง 30 ราย ได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ มีการแนะนำการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด พัฒนาทักษะใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการแบบเดิมให้มากขึ้น รวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยรูปแบบบริการบนแพลตฟอร์มในโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ยกระดับความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจอนาคตสมัยใหม่ Next Normal โดยผลตอบรับถือว่าค่อนข้างน่าพอใจ และจะเป็นแนวทางให้ สสว. และหน่วยงานพันธมิตรนำไปขยายผลให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่สมัครเข้ารับบริการจาก สสว. ต่อไป” ผอ. สสว. กล่าว

นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับ สสว. จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล มีการพัฒนาวิธีคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ทั้งเชิงวิชาการสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement การปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้สามารถขายสินค้าบน Platform


“แคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย ให้ทดลองนำสินค่าออกสู่ตลาด ด้วยการสร้างร้านค้าบน Shopee เพื่อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ ทางหอการค้าไทยยังจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching with Modern Trade เพื่อทดลองนำเสนอสินค้ากับคู่ค้า เป็นการทดสอบความต้องการของตลาดอีกทางนึง โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความสนใจ มียอดขายเกิดขึ้นจริง เห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยหลายร้อยล้านบาทแน่นอน” ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าว

ขณะที่ ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ช้อปปี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ สสว. และ หอการค้าไทย จัดแคมเปญพิเศษ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal โดยใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. และหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของช้อปปี้ ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไป จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการให้สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้น

No comments